VEF Zaļā ass

Projekta kopējās izmaksas
97647.00 EUR
Apkaime
Teika
Iesniedzējs
Biedrība “VEFRESH”
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, b/n (kadastra apzīmējums: 01000762091).

Brīvības ielā Rīgā pērn sasniegts pēdējo piecu gadu gaisa piesārņojuma rekords. Tas ir signāls, ka pilsētvidē ir nepieciešama ar vien lielāka zaļās zonas izveide un attīstība, tā uzlabojot gan gaisa kvalitāti, gan pilsētnieku labsajūtu.

Inovāciju kustība VEFRESH strādā pie tā, lai nākotnē būtu vienota un sakļaujoša VEF apkaime, bet šobrīd praktiski VEF apkaime ir sašķelta un sastāv no divām daļām – vecais VEF un Jaunās Teikas, LMT un VEF Kultūras pils. Kustība starp šīm divām daļām notiek, bet savienojošais elements – Brīvības ielas ass – nav visai patīkama un domāta ārpusdarba aktivitāšu izveikšanai.

Brīvības un G. Zemgala gatvju krustojumā šobrīd valda asfalts. VEF Zaļā ass paredz uzlabot teritoriju pie “Elkor” stāvvietas ar papildus zaļo infrastruktūru. Tur jau šobrīd ir visi priekšnosacījumi, lai varētu izveidot mierpilnu rekreācijas zonu blakus pilsētas pulsējošajam krustojumam. Zaļās ass mērķis ir veicināt, lai cilvēki pilsētvidē pārvietojas nevis tikai no viena galamērķa uz otru, bet spēj rast piepildījumu vidē, kur ir patīkami uzturēties. Zona, kurā piesēst uz soliņa, pastrādāt ar savu datoru vai izstaigāties atpūtas mirkļos.

Projekta vizualizācija paredz zaļās zonas labiekārtošanu un papildināšanu ar soliņiem un darba stacijām, lai cilvēki var pēc iespējas uzturēties pilsētvidē, ne tikai iekštelpās.

Projekta galvenā pievienotā vērtība ir zaļās infrastruktūras attīstība uz Brīvības gatves. Lokācijā, kur drūzmējas aktīva autotransporta infrastruktūra, ir ļoti ieteicams pilsētvides mierināšanas mehānisms un zaļā zona kalpo kā laba rekreācijas vieta. Uzlabojot esošo apkārtnes situāciju, apkārtnes iedzīvotājiem, darbiniekiem un viesiem ir iespēja justies pasargāti uz lielās ielas, jo ir mentāli nošķirta zona, kas ir paredzēt tikai viņu drošībai un labsajūtai.

Mērķa grupa ir šim projektam ir VEF apkaimes iedzīvotāji, darbinieki un viesi. Ikviens, kurš mērojot ceļu gar Brīvības ielas gatvi, vēlas vai nu pārvietoties droši un zaļi, vai arī atpūsties Zaļās ass labiekārtotajā atpūtas zonā.

Kontaktinformācija: Biedrība “VEFRESH”; tālruņa numurs: 26830101; e-pasts: linda.sleja@vefresh.com; kontaktpersona: Linda Sleja