Takas un atpūtas vietu gar Hapaka grāvi izveide

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Bolderāja
Iesniedzējs
Vera Auziņa
Balsu skaits
1195
Rīdzinieki neatbalstīja

Taka gar Hapaka grāvi dod iespēju patverties no pilsētas steigas un vērot iespaidīgus industriālus skatus. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt grantētu celiņu, aprīkot divas atpūtas vietas un uzstādīt informatīvo stendu pie fortifikācijas būvēm
Neapbūvēts zemesgabals, ko ierobežo Hapaka grāvis, Jātnieku iela un Lielupes iela sevī ietver divas lietas, kas parasti reti atrodamas vienuviet. No vienas puses tā ir plaša pļavu teritorija, kas apaugusi ar krūmiem un kokiem, nosedzot skatu uz dzīvojamām mājām un slāpējot pilsētas trokšņus. Savukārt no Hapaka grāvja krasta paveras iespaidīgi industriāli skati gan uz lielākiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā (AS “Latvijas finieris”, rūpnīca "Lignums", SIA “KRONOSPAN Riga”), gan uz Rīgas ostas Krievu salas termināli. Vietējie iedzīvotāji šo teritoriju aktīvi izmanto atpūtai un pastaigām. Ir iestaigāta taka gan Hapaka grāvi ar neoficiāli iekārtotām atpūtas vietām. Šobrīd taku izmanto gājēji, ar velosipēdu tā ir grūti izbraucama. Izveidojot grantēto celiņu, iekārtojot velostatīvu, takai var piesaistīt arī velosipēdistus.
Projekta galvenā aktivitāte ir grantēta celiņa izbūve. Celiņu paredzēts veidot, atkārtojot esošo takas maršrutu gar Hapaka grāvja krastu, ar divām izejām uz Lielupes ielu. Paredzētais celiņa garums ir 500 metri, platums - 2 metri. Teritorijas ziemeļu daļā atrodas gadsimtu vecas fortifikācijas būves, skatu uz kurām aizsedz blīvie krūmi. Krasta baterija uzbūvēta pirms Pirmā pasaules kara kā daļa no Rīgas nocietinājumiem. Tuvojoties vācu uzbrukumam, bateriju uzspridzināja, taču vēl joprojām iespējams rast izpratni par baterijas izbūvi un darbību.
Viena no projekta aktivitātēm ir informatīva stenda uzstādīšana pie fortifikācijas būvēm, sniedzot apmeklētājiem iespēju iepazīt daļu no Bolderājas vēstures.Iedzīvotāji ir izveidojuši divas atpūtas vietas ar skatu uz kokapstrādes uzņēmumiem un pretī Krievu salas terminālam. Šobrīd šīs vietas neatbilst mūsdienu prasībām, un projekta ietvaros abas atpūtas vietas plānots labiekārtot: izlīdzināt laukumus, uzstādīt soliņus un dažus galdus, izvietot velostatīvu, uzstādīt atkritumu tvertnes.
Lielupes ielas brauktuve ir pietiekami plata, lai varētu novietot auto ielas malā. Līdz ar to taka būs ērti pieejama arī tiem, kas vēlēsies atbraukt ar auto.
Projekta mērķa grupa ir Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāji, kuriem taka atrodas pastaigas vai velobrauciena attālumā, kā arī citu apkaimju iedzīvotāji, kuri varēs atbraukt ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai personisko auto. Takas labiekārtošana veicinās piederības sajūtas Bolderājai stiprināšanu, tādējādi veicinot apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību, sekmējot to revitalizāciju.

Kontaktinformācija: Vera Auziņa, e-pasts: vera.auzina@inbox.lv, tālruņa Nr. +371 26803905.