Skeitparku kultūras telpa 2

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Mežaparks
Iesniedzējs
Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs
Balsu skaits
683
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekta idejas objekts ir laukums zem Gustava Zemgala Gatves tilta posmā starp Sarkandaugavu un Mežaparku, kas kalpos kā kultūras telpa urbāno sportu kustībai “DIY”.

Projekta mērķa grupa ir Rīgas jaunieši, urbāno sporta veidu piekritēji un teritorijas attīstībā ieinteresētie vietējie iedzīvotāji. Projektā paredzēta līdzenas betona grīdas turpināšana, paplašinot urbānajiem sporta veidiem piemērotu teritoriju un izveidojot īpaši nozīmīgu elementu - “mini-rampu”. Šāds uzlabojums turpmāk mudinās jaunatni piedalīties jaunu laukuma elementu attīstībā nākamajos teritorijas attīstības posmos, kas balstīti “DIY” kustībā. “DIY” (saīsinājumā - Do it yourself) latviešu valodā nozīmē “izdari pats” – ir urbāno sportu kustība, kas iestājas par pašu iniciatīvā radītiem urbāno sporta veidu labvēlīgiem apstākļiem. Tās pievienotā vērtība ir nepārtraukts pilsētvides labiekārtošanas un jauniešu kreativitātes realizācijas process, kas motivē meklēt veidus kā īstenot savas idejas un radīt infrastruktūras elementus, tādā veidā veicinot jauniešu patstāvību un atbildību par savu apkārtējo vidi. “DIY” kustība jauniešos attīsta saliedētību un praktiskas iemaņas vides labiekārtošai, kā arī dāvina pilsētai unikālo vietu ko iedzīvotāji izmanto un ciena.


Projekta aktualitāte saistīta ar urbāno sporta veidu straujo attīstību un nepieciešamību pēc pilsētas infastruktūras labiekārtošanas. Projekta īstenoša ir svarīga, lai risinātu pilsētā neizmantotās teritorijas un urbāno sporta veidu pieejamības problēmas dažādām sabiedrības grupām. Šādu sporta veidu praktizēšanai ir nepieciešami speciāli apstākļi: sauss un gluds segums. Rīgā uz doto brīdi ir viens publiskais iekštelpu skeitparks, ko ne visas sabiedrības grupas var atļauties apmeklēt, kā arī bieži ir pārpildīts straujā urbāno sporta veidu piekritēju pieauguma dēļ. Veiksmīgi piemēri no ārvalstīm šādu problēmu risināšanai ir “DIY” kustība. Projektā realizēto laukumu paredzēts attīstīt arī turpmāk, balstoties uz jauniešu iniciatīvu kopā ar urbāno sporta veidu pārstāvošām organizācijām, piesaistot jaunus līdzekļus teritorijas attīstībai un piedaloties pilsētas attīstības programmās.