Skeitparku kultūras telpa

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
62000.00 EUR
Apkaime
Mežaparks
Iesniedzējs
Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs
Balsu skaits
2575
Īstenojas

Projekta mērķis ir izveidot fizisku telpu jauniešiem “Izdari pats” urbāno sportu kustības ietvaros, kas palīdz realizēt idejas pašiem, iesaistoties pilsētvides attīstībā.
Projekta idejas objekts ir laukums zem Gustava Zemgala Gatves tilta posmā starp Sarkandaugavu un Mežaparku, kas kalpos kā kultūras telpa urbāno sportu kustībai “DIY”. Projekta mērķa grupas ir Rīgas jaunieši, urbāno sporta veidu piekritēji un teritorijas attīstībā ieinteresētie vietējie iedzīvotāji. Projektā paredzēta līdzenas betona grīdas iekārtošana, kas kalpo kā laukums urbāno sportu praktizēšanai, kā arī turpmāk mudinās jaunatni piedalīties jaunu laukuma elementu attīstībā nākamajos teritorijas attīstības posmos, kas balstīti “DIY” kustībā. “DIY” (Saīsinājumā - Do it yourself) latviešu valodā nozīmē “Izdari pats” – ir urbāno sportu kustība, kas iestājas par pašu iniciatīvā radītiem urbāno sporta veidu labvēlīgiem apstākļiem. Tās pievienotā vērtība ir nepārtraukts pilsētvides labiekārtošanas un jauniešu kreativitātes realizācijas process, kas motivē meklēt veidus, kā īstenot savas idejas un radīt infrastruktūras elementus, tādā veidā veicinot jauniešu patstāvību un atbildību par savu apkārtējo vidi. “DIY” kustība jauniešos attīsta saliedētību un praktiskas iemaņas vides labiekārtošai, kā arī dāvina pilsētai unikālo vietu, ko iedzīvotāji izmanto un ciena.
Projekta aktualitāte saistīta ar urbāno sporta veidu straujo attīstību un nepieciešamību pēc pilsētas infastruktūras labiekārtošanas. Projekta īstenoša ir svarīga, lai risinātu pilsētā neizmantotās teritorijas un urbāno sporta veidu pieejamības problēmas dāžadām sabiedrības grupām. Šādu sporta veidu praktizēšanai ir nepieciešami speciāli apstākļi: sauss un gluds segums. Rīgā šobrīd ir viens publiskais iekštelpu skeitparks, ko ne visas sabiedrības grupas var atļauties  apmeklēt, kā arī bieži ir pārpildīts straujā urbāno sporta veidu piekritēju pieauguma dēļ. Veiksmīgi piemēri no ārvalstīm šādu problēmu risināšanai ir “DIY” kustība. Izvēloties būvēt laukumu zem tilta, tiek atrisinātas dažādas pilsētvides un urbāno sporta veidu pieejamības problēmas dāžadām sabiedrības grupām.
Projektā realizēto laukumu paredzēts attīstīt arī turpmāk, balstoties uz jauniešu iniciatīvu kopā ar urbāno sporta veidu pārstāvošām organizācijām, piesaistot jaunus līdzekļus teritorijas attīstībai un piedaloties pilsētas attīstības programmās.

Kontaktinformācija: Latvijas Skeitbordistu kolektīvs, e-pasts:k.bogustovs@gmail.com, tālruņa Nr. +37126699575.