Sarkandaugavas parka bērnu laukuma paplašināšana - neatbilda konkursa nosacījumiem

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
66157.13 EUR
Apkaime
Sarkandaugava
Iesniedzējs
Sarkandaugavas attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projektu nevar īstenot, jo pašvaldība jau ir izstrādājusi celiņu seguma atjaunošanas un optimizācijas projektu Sarkandaugavas parkam. Izstrādātais projekts paredz bērnu rotaļu laukuma paplašināšanu arī šī projekta paredzētajā vietā, tai skaitā jaunas, lielākas smilšukastes uzstādīšanu ar rotaļu kompleksu pašiem mazākajiem bērniem, papildus soliņu uzstādīšanu, stādījumu izveidi un atkritumu konteineru laukuma pārcelšanu. Pašvaldības projektu paredzēts īstenot vēl 2023. gadā.

Projekta rezultātā tiks radīts publiski pieejams uzlabojums Sarkandaugavas parkā, uzlabota vide iedzīvotāju rekreācijai un atpūtai dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. 

Sarkandaugavas Kalna parks, saukts arī par Sarkandaugavas parku vai Baznīckalnu, ir centrāls un labiekārtots parks Sarkandaugavas apkaimē – apkaimes iedzīvotāju populāra un iemīļota vieta. Parkā ir izvietoti atpūtas soliņi, bērnu rotaļu laukums un regulāri tiek veikta parka uzkopšana. 2021. gada Līdzdalības budžeta projektu konkursā uzvarēja iecere – “Top gaisma Sarkandaugavas parkā” un šogad tiek plānota apgaismojuma ierīkošana, kas nodrošinās, ka bērnu laukums būs izmantojams arī gada tumšajos mēnešos. Bērnu laukuma paplašināšanas iecerē ir ievērotas arī jauno apgaimes stabu vietas. 

Pašlaik parkā esošais bērnu rotaļu laukums tiek uzturēts labā kārtībā un ir viens no nedaudzajiem mūsdienīgajiem bērnu laukumiem Sarkandaugavas apkaimē. Šo iemeslu dēļ un īpaši siltajās dienās rotaļu laukumu apmeklē liels skaists apkaimes bērnu un viņu vecāku. Šādos brīžos laukuma nelielais izmērs neļauj brīvi justies visiem tā apmeklētājiem un tas nav pietiekami liels visiem atpūsties gribētājiem. Bērnu vecāki īpaši atzīmēja smilšakastes nepietiekamo izmēru.
Projekta iecere paredz būtiski paplašināt bērnu rotaļu laukumu, tajā papildus uzstādot dažādus rotaļu elementus, šūpuļtīklu kā arī āra trennažierus, lai tos varētu lietot gan jaunieši, vecāki, kā arī seniori, kas pieskata savus mazbērnus. Papildus tiks izveidota arī plašāka smilšu kaste ar nojumi karstajām vasaras dienām, kura aizvietotu esošo smilšu kasti (pašlaik izvietota uz celiņa). Bērnu laukuma segumam plānots izmantot atbilstošu gumijas mulču.