Rotaļu laukums visām bērnu grupām (daļēja īstenošana)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Anna Straumane
Balsu skaits
345
Rīdzinieki neatbalstīja

Balsošanai projekts tiek virzīts nepilnā apjomā ar šādām izmaiņām - tiks veikta esoša laukuma demontāža, paredzēta lielas iekārtas ierīkošana esošā laukuma teritorijā un labiekārtojuma elementu ierīkošana.

Projekta mērķis ir ierīkot bērnu rotaļu laukumu Bruņinieku ielā 5, Rīgā, Rīgas 1.slimnīcas teritorijā esošā rotaļu laukuma vietā, kas ir fiziski un morāli novecojis.

Laukums būs piemērots arī bērniem ar kustību traucējumiem, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā, kā arī socializēšanos ar saviem vienaudžiem, tādējādi uzlabojot emocionālās un fiziskās tuvības kvalitāti personām ar īpašām vajadzībām. Tuvākajā apkaimē nav pieejami bērnu rotaļu laukumi, kas būtu pielāgoti bērniem ar kustību traucējumiem. Tuvākais atbilstoši aprīkots laukums ir tikai Mežaparkā. Mērķauditorija ir bērni vecumā no 1 līdz14 gadiem.

Rotaļu laukumā plānots uzstādīt:
• centrālo rotaļu kompleksu, kur ir iekļauti 19 interaktīvi elementi. To ir iespējams izmantot līdz 54 bērniem vienlaicīgi, nodrošinot ērtu piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
• jauno sportistu kompleksu, kas ir paredzēts bērniem no 3 līdz14 gadiem. Iekārtu vienlaicīgi var izmantot līdz 9 bērniem;
• šūpoles visiem ar grozu “Ligzda”.
Drošības zonas būs nosegtas ar gumijas mulču, bet pārējā laukuma teritorija tiks izklāta ar smilts segumu. Vecākiem būs iespēja atpūsties uz kāda no izvietotajiem soliņiem.

Rotaļu laukums atrodas blakus slimnīcas “Šarlotes” poliklīnikai, kur ikdienu iegriežas dažāda vecuma un grupu bērni (tajā skaitā bērni ar kustību traucējumiem), un viņu vecāki. 
Slimnīcas teritorija ir nodrošināta ar nepārtrauktu videonovērošanu, veicinot bērnu un vecāku drošību, kā arī tas mazina iespējamo vandālisma risku. 

Kopējais ieguvums visiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem no rotaļu laukuma izbūves saistāms ar pilsētas stratēģisko mērķu ieviešanu, nodrošinot iedzīvotājiem labāku dzīves kvalitāti, nenošķirot bērnus ar īpašām diagnozēm. Šāda laukuma izveide veicinātu bērnu, ar kustību traucējumiem, attīstību, kā arī sniegtu iespēju iekļauties sabiedrībā.

Spēļu laukums būs brīvi pieejams blakus esošo iestāžu apmeklētājiem, jo atrodas ērti pieejamā lokācijā.