Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes baznīcas skvēra izveidošana starp Cēsu, Tallinas un Brīvības ielām

Projekta kopējās izmaksas
94000.00 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Rīgas Centra attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Brīvības iela 119 (kadastra apzīmējums: 01000232018 un 01000230031).

Projekta mērķis ir izveidot Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes baznīcas skvēru starp Cēsu, Tallinas un Brīvības ielām, sašaurinot Cēsu ielas posmu pie baznīcas un likvidējot brauktuvi starp Cēsu un Brīvības ielām, pārceļot Cēsu ielas kreiso pagriezienu uz Brīvības ielu tuvāk centram, kur izveidot arī pretējo pagriezienu – no Brīvības ielas uz Cēsu ielu. Tam būtu nepieciešams izveidot drošības saliņu uz Brīvības ielas.

Sašaurinot Cēsu ielas posmu pie baznīcas, tiktu iegūta papildus zaļā zona Rīgas centrā, izveidots skvērs Rīgas Jaunajai Svētās Ģertrūdes baznīcai, kur cilvēki varētu uzturēties pirms kāzām vai bērēm, to varētu izmantot garāmgājēji un pilsētas viesi.

Tāpat uz Cēsu ielas posmā starp Brīvības ielu un Tallinas ielu, būtu iespējams izveidot papildus maksas auto novietnes.

Iegūtajā pilsētvidē būtu iespējams paplašināt zaļo zonu, iestādot papildus kokus, kā arī zemos apstādījumus – puķes, krūmus, zāli.

Rīgas Centra apkaime no tā iegūtu zaļāku pilsētvidi un sakārtotu un drošu satiksmes organizāciju. Savukārt Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes baznīca – skvēru, kur būtu patīkami uzturēties tās apmeklētājiem.

Kontaktinformācija: Rīgas Centra attīstības biedrība, tālruņa Nr. 29475703; e-pasts: rigascentraattistibasbiedriba@gmail.com.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdē nolemts noraidīt Rīgas Centra attīstības biedrības iesniegto projektu “Rīgas Jaunās Svētās Ģertrūdes baznīcas skvēra izveidošana starp Cēsu, Tallinas un Brīvības ielām”, jo projekta plānotais finansējums (113 740 eiro) pārsniedz pieļaujamo finansējuma summu, kas noteikta konkursa nolikuma 4.punktā.