Publisks ūdens krāns

Projekta kopējās izmaksas
2500.00 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”
Balsu skaits
446
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Raiņa bulvāris (kadastra apzīmējums: 01000090028002).

Rīgas dzeramā ūdens sistēmas ūdens ir dzerams, tomēr tas ir faktiski nepieejams Rīgas centra iedzīvotājiem un tā viesiem, jo pilsētā nav pietiekami daudz publiski pieejamu dzeramā ūdens brīvkrānu. Viens tāds ir atrodams pie Rolanda statujas, tomēr ar to ir stipri par maz. Raiņa bulvārī atrodas iepriekš jau strādājis, glīts un darboties spējīgs brīvkrāns, kurš jau vairāk nekā 10 gadus netiek atvērts dzeramā ūdens ieguvei. Vēl ļaunāk – šis arhitektoniski augstvērtīgais brīvkrāns tiek uztverts kā atkritumu tvertne un regulāri tiek piemēslots. Projekta ietvaros brīvkrānam tiks pieslēgts ūdens, tiks veikts tā kosmētiskais remontēts, kā arī sabiedrība tiks informēta par šī brīvkrāna pieejamību.

Kontaktinformācija: Apvienība "Pilsēta cilvēkiem", e-pasts: info@pilsetacilvekiem.lv, messenger:https://www.facebook.com/pilsetacilvekiem/, www:https://pilsetacilvekiem.lv/.