Peldvietas iekārtošana Vecdaugavas krastā

Projekta kopējās izmaksas
15100.00 EUR
Apkaime
Mangaļsala
Iesniedzējs
Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Mangaļsala bez adreses (kadastra apzīmējums: 01001202326).

Mangaļsala apkaimes centra tuvumā nav pieejama neviena labiekārtota peldvieta. Kaut arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem gar visiem publiskajiem ūdeņiem ir noteikta tauvas josla, kas pieļauj ūdens malas izmantošanu rekreācijai, tomēr privātīpašumu dēļ piekļuve upes krastam peldvietai piemērotā vietā ir gandrīz neiespējama.

Mangaļsalas iedzīvotājiem vai nu jādodas uz jūru (4 km), vai arī jāizmanto dažas neoficiāli izveidotas peldvietas Vecdaugavā, kuras nav piemērotas drošai atpūtai uz ūdens, jo ūdens malas lielākoties ir aizaugušas ar niedrēm, savukārt upes dibenu klāj dūņas.

Mangaļsalas sliktā stāvoklī esošā ceļa seguma un ceļa apmaļu dēļ, kā arī šaurās ielas un tuvu esošo krūmu dēļ ir apgrūtinoši jūru sasniegt ar velosipēdu, īpaši braucot kopā ar bērniem.

Neskatoties uz iedzīvotāju iebildumiem, pašvaldība nākotnē ir ieplānojusi izveidot peldvietu teritorijā, kas Mangaļsalas apkaimes centra iedzīvotājiem ir pieejama tikai ar auto vai sabiedrisko transportu iepriekš minēto iemeslu dēļ.

Projekta ietvaros plānotās peldvietas iekārtošana Vecdaugavā apkaimes iedzīvotājiem un to viesiem ne tikai sniegtu iespēju ar kājām vai velosipēdu ātri un droši nokļūt peldvietā un aktīvi atpūsties, bet arī samazinātu antropogēno slodzi uz Vecdaugavas dabas liegumu, jo iedzīvotāji izmantotu labiekārtotu peldvietu, nevis stihiski veidotu neoficiālas peldvietas Vecdaugavā dažādās vietās pēc saviem ieskatiem.

Projekta ietvaros plānots izveidot peldvietu 30-40 metru garumā gar Vecdaugavas krastu, izpļaut niedres, iztīrīt upes gultni, izbūvēt laipu līdz 10 m garumā, uzstādīt 1 atkritumu urnu, 2 soliņus un ģērbtuvi, kā arī uzstādīt informācijas stendu par Vecdaugavas dabas liegumu.

Kontaktinformācija: Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, e-pasts mangalsalas.biedriba(@)gmail.com, tālruņa Nr. 26299883.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdē nolemts noraidīt Biedrības “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrībaˮ iesniegto projektu “Peldvietas iekārtošana Vecdaugavas krastāˮ, jo projekts neatbilst konkursa nolikuma 7.punkta prasībām – projekta realizēšanas vieta nav Pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa.