Pastāvēs, kas apmainīsies

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
37568.08 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Biedrība "RB community"
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta nolūks ir radīt daudzfunkcionālu vides objektu Esplanādē – vietu rekreācijai un refleksijai, kā arī vietu, kur nodot vairs neizmantotās grāmatas. Tas ar savu dizainu simboliski slavē grāmatas dzīves ciklu – no koksnes, līdz mūžīgo vērtību nesējām. Ar savu funkciju - šo mūžu pagarina un izskaistina. Projekta mērķis ir rosināt dinamisku un ilgtspējīgu grāmatu apmaiņu – izveidot vietu, kur tās var nodot tālākai lietošanai. Lai grāmatas nenonāktu aizmirstībā vai izgāztuvē, to nodošanas procesam būtu jābūt uzmanību piesaistošam un aicinošam, lai cilvēks, kurš izlēmis ieguldīt mazliet savas enerģijas, lai izvēlētos nodot grāmatas tālāk, saņemtu atgriezenisko saiti, no apziņas, ka tās nonāk labās rokās. Grāmatas tiktu regulāri izvāktas un sašķirotas – vairs nelietojamās nodotu otrreizējai pārstrādei, vēl lasāmās – skolām vai sociālajiem un aprūpes centriem. Tāpat arī ir paredzēta arī iespēja atstāt grāmatas brīvi pieejamos plauktos – pēc ‘atvērtās bibliotēkas’ principa, kas nodrošina pievienoto vērtību kopienai. Dizainiski – objekts veidots askētisks, taču vienlaicīgi monumentāls, moderns, taču pārlaicīgs. Daļa no tā ir soliņš un dažādi izmantojama kāpņu veida kompozīcija, kas simbolizē grāmatu un literatūru kā garīgu vērtību. Objekta augšdaļā ir platforma, uz kuras ir koks, kā grāmatas dzīves cikla mūžīgs sākums un turpinājums. Tajā apvienota kultūrvide ar rūpēm par dabu un sabiedrības garīgajām un intelektuālajām vērtībām. Instalācija būtu saistoša gan tūristiem, gan dzīvīgs papildinājums vietējo iemīļotā parka kopainā. Lietoto mantu konteineriem ne vienmēr jābūt atkritumu urnām. Šis projekts kalpotu par piemēru tam, cik dažādi iespējams domāt par ilgtspējību.
‘RB community’ ir biedrība, kuras dalībnieki ir dažādu nozaru kultūras darbinieki un radoši cilvēki. Tās mērķis ir popularizēt lasīšanu, pieredzes apmaiņu un demokrātiskās vērtības.

Kontaktinformācija: Biedrība RB community, e-pasts: edgars@robertsbooks.lv, tālruņa Nr. 28834052.