Lielāks skeitparks = vairāk draugu Vecmīlgrāvī!

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Vecmīlgrāvis
Iesniedzējs
Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
Balsu skaits
655
Rīdzinieki neatbalstīja

Jauns, mūsdienīgs un kvalitatīvi būvēts skeitparks Vecmīlgrāvī – vērtīgs ieguldījums Rīgas pilsētas sporta kultūras attīstībā, jo Vecmīlgrāvī un tā tuvējās apkaimēs (Vecdaugavā, Vecāķos, Mangaļsalā, Jaunciemā) šobrīd publiskai lietošanai nav pieejama šāda tipa sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. 

Turpinām attīstīt apkaimi un topošā skeitparka teritoriju, lai dotu plašākas iespējas bērniem, jauniešiem un viesiem aktīvi atpūsties Vecmīlgrāvī. Pēc uzvaras 2022. gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā, šogad tiks uzsākti Vecmīlgrāvja skeitparka projektēšanas darbi (1.kārta (Daļa A)). Šajā kārtā (Daļa B) plānots izbūvēt baseina tipa skeitparku ar jaunām rampām, soliņiem, atpūtas vietām, kur vecākiem vērot savu bērnu aktivitātes un skeitparkā veicamos trikus, labiekārtojuma elementus (plānotā vieta atļauj izbūvēt skeitparka 2.kārtu (Daļa B)). Šāda skeitparka pieejamība veicinās jauniešu aktivitāti un interesi par aktīvu, veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu savā apkaimē visa gada garumā. 

Projekta mērķa grupa ir Rīgas plānošanas reģionā dzīvojošie bērni līdz 16 gadu vecumam, kas pēc Centrālās statistikas pārvaldes 2022. gada rādītājiem pārsniedz 180 tūkstošus (184 944 bērni). Pēdējos gados tieši alternatīvie sporta veidi, t.sk. skrituļošana, ir iemantojuši atzinību kā saturīgs un ļoti populārs jauniešu laika pavadīšanas veids. Šiem sporta veidiem īpaši raksturīga dažādu kopienu veidošanās, kas pēcāk pārtop veiksmīgās jauniešu kustībās. Alternatīvo sporta veidu kopienām īpaši raksturīga sociālās nevienlīdzības radīto šķēršļu pārvarēšana, kā arī sabiedrības aizspriedumu mazināšana, vairojot toleranci starp dažādu paaudžu un sociālo grupu pārstāvjiem.
Pieredze rāda, ka kvalitatīvas sporta būves, tostarp unikāli veidoti āra skeitparki, kļūst par interešu tūrisma objektiem pilsētā un kalpo ne vien kā treniņu vieta vietējo apkaimju sporta entuziastiem, bet arī kā sporta tūrisma objekts citu pilsētu un pat valstu sportistiem. Vecmīlgrāvja skeitparka paplašināšana veicinās jauniešu fizisko aktivitāti ārpus telpām, sekmēs interesantu laika pavadīšanu un socializēšanos, iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas, nodrošinās drošu vidi bērniem, kā arī kopumā cels apkaimes prestižu. 
Nākotnē šī vieta var kļūt par vietu, kur organizēt dažādus vietēja mēroga un starptautiskus pasākumus un sacensības. Tas, savukārt, veicinātu Vecmīlgrāvja un skeitparkam blakus esošās kultūras pils “Ziemeļblāzma” atpazīstamību un turpmāko attīstību.