Koku stādīšana 13.janvāra ielā

Projekta kopējās izmaksas
44100.37 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, 13.janvāra iela (kadastra apzīmējums: ​01000042024).

Rīgas ielās ik gadu tiek nocirsts daudz vairāk koku nekā iestādīts. Arī 13. janvāra ielā koku vairs nav – vietas, kur kādreiz bijušās dobes, ir aizbetonētas.

Lai uzlabotu Rīgas gaisa kvalitāti, kā arī padarītu Rīgu skaistāku, tajā ir jāstāda koki. Šajā projektā ir paredzēts iestādīt kokus, izmantojot šobrīd pieejamās modernās tehnoloģijas, lai netraucētu tuvumā esošajām komunikācijām.

Pievienojam tāmi, kurā izvēlēts drošākais, modernākais, sarežģītākais (līdz ar to arī visdārgākais) variants. Var izvēlēties arī citus līdzvērtīgus, bet lētākus variantus.

Kontaktinformācija: Apvienība "Pilsēta cilvēkiem", e-pasts info@pilsetacilvekiem.lv, messenger: https://www.facebook.com/pilsetacilvekiem/, www: https://pilsetacilvekiem.lv/.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 19.jūlija sēdē nolemts noraidīt apvienības “Pilsēta cilvēkiemˮ iesniegto projektu “Koku stādīšana 13.janvāra ielā ˮ, ņemot vērā kompetentās pašvaldības iestādes – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sniegto atzinumu, ka jautājumu par koku stādīšanu būtu jāizskata tikai pēc publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanas, kas noteiks nosacījumus un principiālos risinājumus apstādījumiem un augu sortimentam šajā teritorijā.