Ķīšezera atpūtas parks

Projekta kopējās izmaksas
65352.10 EUR
Apkaime
Čiekurkalns
Iesniedzējs
Čiekurkalna attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Ezermalas iela 12 (kadastra apzīmējums: 0100 084 2068) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 0100 0842069.

Čiekurkalna, Mežaparka, Teikas un Brasas apkaimju tiešā tuvumā atrodas Ķīšezers un gara ezera krasta līnija, kura, Čiekurkalna attīstības biedrības skatījumā, ir nepietiekoši attīstīta, labiekārtota un visu rīdzinieku atpūtas interesēs minimāli noslogota. To labiekārtojot, mērķis ir izveidot zaļu, maksimāli dabai pietuvinātu atpūtas telpu ar koka elementiem un konstrukcijām.

Rīdziniekiem un viņu ģimenēm Ķīšezera atpūtas parks būtu sasniedzams īsā laikā ne vien ar sabiedrisko un privāto, bet arīdzan ar velo transportu un kājām. Atpūtas vieta ir viegli sasniedzama ar kājām no sabiedriskā transporta – 9.; 48. autobusa pieturas - 5 min., no 11. tramvaja pieturas - 15 min. gājienā.

Tāpat redzam, ka atpūtas parks būtu laba brīvdabas telpa skolas un pirmsskolas vecuma bērnu kolektīviem - piknikam, sporta spēlēm, zaļās klases aktivitātēm utt.

Īstenojot projektu, visu vecuma un sociālo grupu Rīgas pilsētas iedzīvotāji, kā arī potenciālie galvaspilsētas viesi, saņemtu iespēju aktīvi atpūsties ezera tuvumā. Šāda atpūtas vieta varētu papildināt Mežaparka un Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējumu.

Projektā paredzētie vides un atpūtas elementi:

- piknika vietas ar koka galdiem un soliem - vismaz 6 divu dažādu veidu objekti, kas izvietoti dažādās atpūtas parka vietās;

- atpūtas zviļņi un soli ar skatu uz ezeru - vismaz 5 divu dažādu veidu, izvietojumā gar krasta līniju;

- rotaļu un aktivitāšu laukums bērniem ar vismaz 5 dažādiem spēļu un atpūtas elementiem vienotā teritorijā;

- volejbola laukums ar smilšu klājumu un tīkla uzstādīšanas elementiem;

- labiekārtots zālājs - brīvdabas laukums tādām sporta aktivitātēm kā futbolam, badmintonam, pludmales tenisam u.c;

- pietiekoša apjoma velo novietne;

- atpūtas objekta informatīvais stends;

- atkritumu urnas un koka tualete.

Projektā veicamās aktivitātes:

- projekta plānošana un ieviešana;

- apkārtnes sakopšana, krūmu izciršana, zemes nolīdzināšana un zālāja atjaunošana sporta laukumā;

- krasta līnijas atjaunošana ar papildus skaloto smilšu uzbēršanu krasta zonā;

- drošības akcentēšana ar aizsargsētas elementu - bērnu laukuma tuvumā un pie grāvja;

- visu objektu uzstādīšana un nostiprināšana ilglaicīgai lietošanai.

Projektā veicamie uzturēšanas darbi:

- atkritumu izvešana vasaras sezonā vismaz 1 reizi nedēļā/ ziemas sezonā 1 reizi mēnesī;

- teritorijas un objektu apsekošana, uzkopšana un atjaunošana (pēc nepieciešamības) vismaz 1 reizi pavasarī un sezonas beigās - rudenī;

- zālāja pļaušana vismaz 2-3 reizes sezonā.

PROJEKTA ATTĪSTĪBU saredzam vairākās kārtās, tāpēc šogad iesniedzam realizācijas pieteikumu pirmajai kārtai, kas skar Čiekurkalna apkaimes teritoriālo plānojumu.

Realizāciju nākošajām kārtām tuvāko gadu laikā redzam kā ezera krasta joslas, kas pieguļ Čiekurkalna apkaimei, labiekārtošanu Mežaparka virzienā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0l000840196), izveidojot vienotu atpūtas parku gar ezeru, tādējādi simboliski savienojot Čiekurkalnu un Mežaparku.

Mūsu attīstības vīzija paredz iekļaut tādu elementu izbūvi kā:

- tilts pāri grāvim, kas šobrīd abas apkaimes vienu no otras nošķir fiziski;

- skatu tornis kā vides objekts - dabas, putnu un apkārtnes vērošanai;

- koka laipa laivošanas un ūdenssporta entuziastu ērtībām;

- koka pastaigu takas iekārtošanu - vides pieejamības un izzināšanas nodrošināšanai;

- apkārtējās infrastruktūras atjaunošana - piebraucamie ceļi, kanalizācijas un komunikāciju lūku norobežošana.

Mēs ticam progresam un zaļai pilsētvidei un esam gatavi iesaistīties ar savam idejām, vīziju, fizisku darbu (talkas formā) un sadarboties labākas kā dzīvesvietas radīšanā!

Kontaktinformācija: Čiekurkalna attīstības biedrība, biedriba@ciekurkalns.lv.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdē nolemts noraidīt Čiekurkalna attīstības biedrības iesniegto projektu “Ķīšezera atpūtas parks”, ņemot vērā kompetentās pašvaldības iestādes – Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas atzinumu, ka projekta realizēšana nav ilglaicīga un tāpēc neatbilst konkursa prasībām.