Juglas ezera pastaigu taka "Sajūti Juglu"

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
50000.00 EUR
Projekta faktiskās izmaksas
54378.11EUR
Apkaime
Jugla
Iesniedzējs
Biedrība "Juglas attīstības biedrība"
Balsu skaits
2492
Projekts noslēdzies

Juglas ezera pastaigu taka "Sajūti Juglu" no esošās skatu platformas virzienā uz Brīvības ielu paredzēta kā vides izglītības un infrastruktūras objekts, lai izzinātu un atklātu dabas vērtības pie Juglas ezera.
Juglas ezers ir viens no lielākajiem ezeriem Rīgā, un ezera krasti pie Strazdumuižas ir daudzu Juglas apkaimes iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta – šeit var sastapt makšķerniekus, jaunās ģimenes, seniorus, kā arī iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām - redzes un pārvietošanās grūtībām. Šo vietu ir iecienījuši arī putnu vērotāji. No esošās skatu platformas paveras brīnišķīgs skats uz ūdens klajumu, Brīvdabas muzeju un Berģiem. Diemžēl vairāku gadu garumā nav tikuši veikti labiekārtošanas darbi un šobrīd ezera krastā ir laika zoba skarta skatu platforma, aizaugušas takas un daudzviet atkritumi.
Attīstot projekta ieceri, tiks labiekārtots pastaigu takas posms no esošās skatu platformas virzienā uz Brīvības ielu, savienojot to ar daudzstāvu apbūves projektā (Juglas krastmalā 15, Dzirnupes ielā 5) iekļauto gājēju promenādi. Projekts iekļausies paredzētajos pašvaldības teritorijas attīstības projektos – 1) Juglas ezera skatu platformas labiekārtojums pie Braila ielas (izstrādāts būvprojekts) un 2) labiekārtota peldvieta īpaši cilvēkiem ar redzes traucējumiem (teritorija pie ēkas Braila ielā 13). Realizējot šos projektus, Juglas ezera krasts kļūtu ne tikai par Juglas apkaimes, bet arī pilsētas mēroga rekreācijas un dabas izziņas teritoriju.
Juglas ezera piekrastes izpētes procesā secināts, ka pilnvērtīgai teritorijas izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai ir nepieciešams sakārtot pieejamību un cilvēku plūsmas jautājumus tā, lai tā piekļautos ūdenstilpei, florai un faunai un samazinātu antropogēno slodzi uz netālu esošo mikroliegumu Strazdumuižas parkā.
Pastaigu taka paredzēta kā vides izglītības un infrastruktūras objekts, lai izzinātu un atklātu dabas daudzveidību ar mērķi parādīt, ka dabā viss ir vērtīgs. Blakus esošajā Strazdumuižas parka koku dobumos ir sastopama Latvijā īpaši aizsargājama vabole lapukoku praulgrauzis, tomēr daudzi apkaimes iedzīvotāji to nezina un neizprot šīs teritorijas nozīmi. Juglas ezerā sastopamas arī vairākas ūdensputnu sugas un pastaigu takas posmā gar krastu aug niedrājs, kurā ir sastopami niedrāju putni.
Takas garumā paredzēts izveidot trīs informatīvus stendus: 1) lapukoku praulgrauzis un mikroliegums; 2) ezera putnu sugas; 3) zivju sugas, kā arī 15-20 taktilus telpiskus ciļņus ar raksturīgākajām dzīvnieku sugām Juglas ezerā un tās teritorijā. Papildus paredzēta velonovietnes izveide un neliela skatu platforma (skat. vizualizācijā -  1.platforma). Ir paredzēts takas segums, lai samazinātu ietekmi uz mikroliegumu.

Kontaktinformācija: biedrība "Juglas attīstības biedrība", e-pasts: juglas.biedriba@gmail.com, tālruņa Nr. +37129392749.