Ietves izbūve Slokas ielas posmā no Kleistu ielas līdz Dammes ielai un neregulējamas gājēju pārejas ierīkošana Slokas un Dammes ielas krustojumā

Projekta kopējās izmaksas
99140.00 EUR
Apkaime
Imanta
Iesniedzējs
Rīgas pilsētas Pārdaugavas apkaimju attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Slokas ielas posms no Kleistu ielas līdz Dammes ielai.

Slokas iela ved cauri Imantas apkaimei kā iekšējā iela, kam visā Imantas posma garumā ar ceļazīmēm noteikts dzīvojamās zonas statuss un autosatiksmes ātruma ierobežojums. Iela veidojusies vēsturiskā Jūrmalas ceļa vietā, tās raksturu šodien nosaka skaista liepu aleja. Diemžēl šajā posmā Slokas iela nav cilvēkiem draudzīga, tajā dominē stāvošs un braucošs privātais autotransports, gājēji ir spiesti pārvietoties pa brauktuvi vai arī zālienā iemītām taciņām, kas rudens ziemas sezonā nozīmē – brist pa dubļiem.

Gar Slokas ielu izvietota lielākā daļa Imantas apkaimes bērnudārzu. Slokas ielas posmā starp Kleistu un Dammes ielām atrodas divi bērnudārzi – 234. pašvaldības izglītības iestāde (Slokas ielā 197) un p.i.i. „Kurzeme” (Slokas ielā 130). Ietvju trūkums apgrūtina bērnu nokļūšanu šajās pašvaldības izglītības iestādēs un apdraud visvājāk aizsargāto satiksmes dalībnieku – bērnu – drošību. Ielā šobrīd izbūvētie sliekšņi satiksmes drošību pietiekami neuzlabo – vērojams, ka automašīnas uzņem ātrumu taisnajā posmā un bremzē pirms tiem.

Ietvju neesamība arī palielina tranzītsatiksmes intensitāti un līdz ar to satiksmes bīstamību šajā ielas posmā rīta stundās: daudzi vecāki izvēlas nogādāt bērnus pašvaldības izglītības iestādēs ar automašīnām pat tad, ja braucamais attālums ir vien pārsimt metru. Ietvju izbūve ļautu vismaz daļai šo vecāku izvēlēties kādu no personiskajam transportam alternatīviem mobilitātes veidiem – velosipēdus, sabiedrisko transportu, elektriskos skrejriteņus utt.

Gandrīz visā pārējā ielas garumā Slokas iela Imantā ir droša gājējiem: posmos no Kurzemes prospekta līdz Kooperatīva ielai un no Dammes ielas līdz Kurzemes prospektam ir izbūvētas ietves, posmā starp Kleistu un Kooperatīva ielām tā ir slēgta autosatiksmei. Projektējot un izbūvējot ietvi Slokas ielas posmā starp Kleistu un Dammes ielām, nepieciešams veidot savienojumus ar šiem gājēju ceļiem. Kleistu ielā šāds savienojums iespējams pa esošo regulējamo gājēju pāreju Slokas un Kleistu ielas krustojumā; Slokas un Dammes ielas krustojumā nepieciešams izbūvēt neregulējamu gājēju pāreju pāri Dammes ielai un tramvaja sliedēm, savienojot jauno ietvi ar esošo ietvi Slokas ielas posmā no Dammes ielas līdz Kurzemes prospektam. Nepieciešams arī veidot saslēgumu ar jau par privātiem līdzekļiem izbūvēto ietves posmu pie jaunā projekta „Dammes Liepas” mājām Slokas ielā 130H.

Vēlams veidot vismaz 1,6 m platu ietvi, kas nodalīta no brauktuves ar zaļo zonu (skat. attēlu Nr. 2, variants 1).

Projektēšanas gaitā, ievērtējot pašvaldības zemes robežas, sarkanās līnijas un inženierkomunikāciju izvietojumu, mūsuprāt kā lētāka alternatīva ir izskatāma arī ietves ierīkošana, sašaurinot šobrīd esošo brauktuvi un paredzot tajā tikai vienvirziena autotransporta kustību. (skat. attēlu Nr.3, variants 2).

Abus risinājumus iespējams arī pēc vajadzības kombinēt, vienvirziena satiksmi veidojot tikai atsevišķos ielas posmos (piemēram līdz Rigondas gatvei), tādējādi optimizējot piebraukšanu ēkām, bet mazinot tranzītsatiksmi.

Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas Pārdaugavas apkaimju attīstības biedrība,  imantas.attistiba@gmail.com.
 

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdē nolemts noraidīt Rīgas pilsētas Pārdaugavas apkaimju attīstības biedrības iesniegto projektu “Ietves izbūve Slokas ielas posmā no Kleistu ielas līdz Dammes ielai un neregulējamas gājēju pārejas ierīkošanas Slokas un Dammes ielas krustojumā”, jo:

  • plānotais finansējums (121 000 eiro) pārsniedz pieļaujamo finansējuma summu, kas noteikta konkursa nolikuma 4.punktā;
  • projekts neatbilst konkursa nolikuma 7.punkta prasībām – projekta realizēšanas vieta nav Pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa t.i. gājēju ietves izbūves gadījumā tiek skarti vairāki privātīpašumi.