Ielām jākļūst zaļākām

Projekta kopējās izmaksas
87120.00 EUR
Apkaime
Centrs
Iesniedzējs
Rīgas Centra attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, A. Čaka iela (posms no Blaumaņa ielas krustojuma virzienā uz Lāčplēša ielas krustojumu); Lāčplēša iela (posms no A. Čaka ielas krustojuma virzienā uz Avotu ielas krustojumu); Brīvības iela (posms no Ģertrūdes ielas krustojuma virzienā uz Bruņinieku ielas krustojumu); K. Valdemāra iela (posms no Melngaiļa ielas krustojuma virzienā uz Dzirnavas ielas krustojumu) (kadastra apzīmējums: 01000309005).

Rīgas Centra lielākās/maģistrālās ielas ir pielāgotas aktīvai transporta kustībai, tomēr tajās kritiski trūkst tādu vides elementu kā koku, apstādījumu, atpūtas moduļu u.tml., kas ļautu šīs teritorijas revitalizēt, padarot pievilcīgākas dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Uzskatāms piemērs ir jūgendstila ēkām bagātā A. Čaka iela, kuru pašlaik gājēji izvēlas tikai šķērsot un nevis pa to pastaigāties, gūstot estētisku baudījumu.

Klasisks risinājums ielu revitalizācijai ir koku stādīšana, tomēr daudzos ielu posmos to nav iespējams īstenot infrastruktūras nepieejamības dēļ. Koku stādīšana un infrastruktūras pielāgošana ir finanšu un laika resursu ietilpīga, liedzot pašvaldībai īstenot ātru un efektīvu teritoriju revitalizāciju.

Augstāk minēto problēmu risina augu konteineru un atpūtas moduļu izvietošana uz ietvēm, jo tie ir viegli uzstādāmi, tiem nav nepieciešama apakšzemes komunikāciju pielāgošana, un tos var viegli nepieciešamības gadījumā pārvietot. Konteineru un moduļu izvietošanai ir tūlītējs efekts, ļaujot uzreiz panākt ielas revitalizāciju.

Projekta ietvaros tiks iegādāti 24 augu konteineri un 4 atpūtas moduļi, kas secīgi tiks izvietoti Centra noslogotāko ielu (A. Čaka, Lāčplēša, Brīvības un K. Valdemāra) posmos, kur nav iespējama koku iestādīšana. Vienā ielas posmā tiks izvietoti līdz 12 podiem un 2 atpūtas moduļiem katrā ielas pusē. Plānots, ka konteineri un atpūtas moduļi varētu rotēt pa augstāk minētajiem ielu posmiem gada siltākajos mēnešos (pavasara beigas, vasara, rudens sākums), katrā posmā atrodoties izvietotiem 1,5 mēnešus. Paredzams, ka konteineri un moduļi pēc Projekta īstenošanas beigās tiks izvietoti un atstāti A. Čaka ielā.

Projekta mērķis ir ne tikai revitalizēt konkrētu ielas posmu, bet arī uzskatāmi parādīt šādu pasākumu estētisko pievilcību un pieejamību maksimāli lielam Rīgas Centra iedzīvotāju un uzņēmēju skaitam, tādējādi nākotnē veicinot pieprasījumu dažādām pielāgojamām sadarbības formām ar pašvaldību, kopīgai citu līdzīgu projektu finansēšanai. Tāpat pašvaldībai būtu iespējams saņemt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, jo objekti tiktu izvietoti vairākās atšķirīgā tipa ielās (ar un bez velojoslām, gan rekonstruētas, gan nerekonstruētas), kā arī novērtēt vietējo iedzīvotāju iesaisti objektu uzturēšanā. Projekta mērķa grupa Rīgas Centrā dzīvojošie un tūristi.

Vides elementu secīga izvietošana paredzēta šādu Rīgas Centra ielu posmos:

  • A. Čaka iela virzienā no Blaumaņa un Avotu ielu krustojuma uz Lāčplēša ielas krustojumu;
  • Lāčplēša iela virzienā no A. Čaka ielas krustojuma uz Avotu ielas krustojumu;
  • Brīvības iela virzienā no Ģertrūdes ielas krustojuma uz Bruņinieku ielas krustojumu;
  • K. Valdemāra iela virzienā no Melngaiļu ielas krustojuma uz Dzirnavu ielas krustojumu.

Kontaktinformācija: Rīgas Centra attīstības biedrība; tālruņa numurs: 29475703; e-pasts: toms.krilovs@gmail.com; kontaktpersona: Toms Krilovs