Gudrās personīgo mantu glabātavas “Mežaparkā”

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Mežaparks
Iesniedzējs
Kaspars Kursišs
 
 
Neatbilst prasībām

Projekts neatbilst prasībām.

Ņemot vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes viedokli, vairāku mantu glabātavu konteinera tipa būvju izvietošana valsts aizsargājama arhitektūras (pilsētbūvniecības) pieminekļa “Mežaparks” (valsts aizsardzības Nr.7444) teritorijas ainaviski vērtīgās zonās, radītu kultūrvēsturiski tradicionālas ainavas izmaiņas. Moduļu tipa apkalpes objektu projektiem, tostarp mantu glabātavām, ir jārīko atklāts arhitektūras konkurss, kura uzdevumā iekļaujamas prasības būves novietojuma, apjomu, funkcijas, satiksmes organizācijas un teritorijas labiekārtojuma risinājumu izstrādei, lai nodrošinātu arhitektūras kvalitāti, apbūves optimālu iekļaušanos parka ainavā un atbilstību parka attīstības mērķiem.

Projekta izvērtējums, vērtēšanas komisijas protokoli un atbildīgo iestāžu atzinumi pieejami zemāk pie projekta dokumentiem.

Iespēja ērti un droši noglabāt savas personīgās mantas digitāli slēdzamā nodalījumā uzlabos pieejamību aktīvajai atpūtai un ģimenēm. Šobrīd droši noglabāt mantas iespējams tikai ierodoties automašīnā, bet tas atstāj negatīvu iespaidu gan uz vidi, gan satiksmi (apkaimē un plašāk pilsētā). Elektroniski slēdzamas glabātuves, savukārt, jau ir plaši pazīstamas gan no autoostām, gan pakomātiem. Attīstot šo ieceri, “Mežaparks” kļūs vēl zaļāks un vēl pieejamāks! Izstrādāto risinājumu iespējams izmantot gan citos parkos un atpūtas zonās, gan sabiedriskās ēkās.  Parka teritorijā paredzēts izvietot trīs glabātuves, kur katra individuāla glabātuve ir mugursomas izmērā. Precīzie izmēri un nodalījumu konfigurācija atkarīga no piegādātāja un ražotāja. Projektam pieņemti sekojoši izmēri: viens nodalījums 40 cm augsts, 30 cm plats un 35 cm dziļš; 44 nodalījumu glabātuve (bez nojumes) ir 384 cm plata, 168 cm augsta un 56 cm dziļa. Glabātavu iespējams pielāgot saskaņā ar dizaina kodu, īpašām norādēm. Kopējais glabātavu skaits (cik vietās tās pieejamas) un to nodalījumu skaits (cik cilvēkus vienlaicīgi tās var apkalpot) būs atkarīgs no sadarbības partnera piedāvājuma, taču projekta iecere ir nodrošināt glabātuves trīs stratēģiskās vietās ar minimālo 176 nodalījumu skaitu. 15 vietās parkā pie aktīvās atpūtas un bērnu rotaļu zonām jāizvieto informatīvas norādes par mantu glabātuvēm. Vēlams ar norādēm papildināt arī esošos virzienrādītājus. Glabātavas izmantojamas visu diennakti. Īstermiņa glabāšanas veicināšanai iespējams paredzēt, ka bez maksas ir tikai pirmās sešas stundas. Atslēgšanas un aizslēgšanas risinājumu piedāvā piegādātājs. Tai jābūt robustai un drošai sistēmai, kas gan pielieto jaunākās tehnoloģijas, gan nodrošina maksimālu pieejamību. Ieviešot projektu, tiek samazināta nepieciešamība izmantot privāto autotransportu un tiek veicināta aktīva atpūta pilsētas teritorijā. Galvenā mērķa grupa ir apmeklētāji, kas uz parku dodas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm (nūjot, skrituļot, skriet, spēlēt disku golfu u. tml.), izmantot bērnu spēļu laukumus vai peldvietas. Projekts veicina Mežaparka apkaimes identitāti kā mājas zaļai un visiem pilsētniekiem pieejamai atpūtas teritorijai, kā arī veicina mikromobilitātes izmantošanu nokļūšanai uz parku.

Kontaktinformācija: Kaspars Kursišs, e-pasts: kasparskursiss@icloud.com, tālruņa Nr. +37129136419.