Gājēju ietves izbūve gar Atlantijas ielu no autobusu dispečeru punkta Vecmīlgrāvis līdz Vecāķu prospektam

Projekta kopējās izmaksas
138000.00 EUR
Apkaime
Vecmīlgrāvis
Iesniedzējs
Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Atlantijas iela (kadastra apzīmējums: 01001209002).

Šobrīd ir ļoti bīstama gājēju pārvietošanās pa Atlantijas ielu no dispečeru punkta Vecmīlgrāvis” līdz krustojumam ar Vecāķu prospektu.

  1. Ceļa posmā ir intensīva kravas auto satiksme uz degvielas un citiem Rīgas brīvostas termināliem;
  2. Vasaras laikā pa Atlantijas ielu kursē pat trīs sabiedrisko maršrutu autobusi, kā arī mikroautobusu līnija;
  3. Ceļa malas ir aizaugušas, bieži nesakoptas, bet ziemā piesnigušas un ar sniega vaļņiem.

Neskatoties uz noteikto ātruma ierobežojumu autotransportam, gājējiem un riteņbraucējiem ievērot satiksmes noteikumus (virzīties pa ceļa kreiso pusi) ir apgrūtināti, un pat dzīvībai bīstami.

Gājēju ietves izveide noņemtu slodzi no ielas braucamās daļas, ļaujot gājējiem, tai skaitā māmiņām ar bērniem, droši pārvietoties un nokļūt savā dzīves vietā vai uz sabiedriskā transporta pieturvietām.

Arī riteņbraucējiem būtu drošāka braukšana, un tos neapdraudētu kravas autotransports.

Kontaktinformācija: Biedrība Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība”, tālruņa Nr. 22033290, e-pasts vecmilgravis2007@gmail.com.

Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijā 2019.gada 18.jūnijā nolemts noraidīt Biedrības “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” iesniegto projektu “Gājēju ietves izbūve gar Atlantijas ielu no autobusu dispečeru punkta Vecmīlgrāvis līdz Vecāķu prospektam”, jo:

  • projekts neatbilst konkursa nolikuma 7.punkta prasībām – projekta realizēšanas vieta nav Pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa, t.i. gājēju ietves izbūves gadījumā tiek skarti vairāki privātīpašumi;
  • plānotais finansējums (108 779 eiro) pārsniedz pieļaujamo finansējuma summu, kas noteikta konkursa nolikuma 4.punktā.