Eko – parks pie dzelzceļa

Projekta kopējās izmaksas
54479.00 EUR
Apkaime
Sarkandaugava
Iesniedzējs
Sarkandaugavas attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Sliežu iela (kadastra apzīmējums: 01000160062, 01000150008).

Sarkandaugavas apkaime, kopā ar citām pieostas apkaimēm Rīgas ilgtermiņa stratēģijā, ir noteikta kā prioritārā apkaime, kurā ir nepieciešami publiskās ārtelpas un vides kvalitātes uzlabojumi.

Attīstāmā teritorija ilgtermiņā atrodas starp dzelzceļa trasi un Sliežu ielu no Sarkandaugavas stacijas līdz Gaujienas ielai. Dzelzceļa mala ir nosacīti bezfunkcionāla telpa, kas tiek izmantota gājēju un velobraucēju tranzītam no dzelzceļa stacijas, sabiedriskajam transportam Tilta ielā uz dzīvojamiem rajoniem, kā arī pastaigām ar suņiem. Dzelzceļa telpas teritorija pēc piederības ir gan pašvaldības, gan valsts īpašuma teritorija, kā arī tā atrodas dzelzceļa aizsargjoslā.

Attīstāmai teritorijai ir lineāra forma, un tā savieno, secīgi, Sarkandaugavas dzelzceļa staciju (18. vakara maiņu vidusskolu Sīmaņa ielā), sabiedriskā transporta galapunktu, pasta nodaļu, Lielo Kalnu kapus (Sarkandaugavas parku), Puškina liceju, bērnu – jauniešu centru „Laimīte”, Sarkandaugavas reģionālo sporta centru, apkaimes veselības centru, Aldara parku, Rīgas 28.vidusskolu.

Lai gan dzelzceļš fiziski nošķir divas apkaimes daļas – Viestura prospekta dzīvojamo masīvu un Sarkandaugavas centrālo daļu, attīstot dzelzceļa telpas teritoriju tiek panākta divu dzīvojamo teritoriju savienošana mentāli vienotā telpā, par kuras pamatu kalpo mobilitāte un vides kvalitāte.

Kontaktinformācija: Sarkandaugavas attīstības biedrība, e-pasts sarkandaugavai@gmail.com, tālruņa Nr. 26446757.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdē nolemts noraidīt Sarkandaugavas attīstības biedrības iesniegto projektu “Eko – parks pie dzelzceļa”, jo atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumam šī projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums ievērojami pārsniedz konkursa nolikuma 4.punktā noteikto projekta realizācijai piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu un projekta realizācija ir atzīta par neiespējamu.