Daudzfunkcionālā atpūtas laukuma ierīkošana Teikā, Krīvu ielā 1a

Projekta kopējās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Teika
Iesniedzējs
Teikas apkaimes biedrība
Balsu skaits
1494
Rīdzinieki neatbalstīja

Projekts paredz pašvaldībai piederošās teritorijas Krīvu ielā 1a (kad.Nr.01001152035) daudzfunkcionālā atpūtas laukuma labiekārtošanas projekta izstrādi un projekta pirmās kārtas īstenošanu - bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu vecumam no 1 - 5 gadiem. Teikas apkaimē trūkst kvalitatīvas aktīvas atpūtas iespējas, īpaši ģimenēm ar bērniem, uz ko norādīja vairākas apkaimju biedrību un pašvaldības veiktās aptaujas. Pašvaldībai piederošā teritorija Krīvu ielā 1a (kad.Nr.01001152035) ar kopējo platību 2884 m2 atrodas Teikas blīvi apdzīvotās daļas vidū. Tiešās sasniedzamības zonā (500m attālumā) dzīvo apmēram 5 tūkst. iedzīvotāju, paplašinātās sasniedzamības zonā (1 km) – apmēram 17 tūkst. iedzīvotāju. Kādreiz teritorijā bija sporta un rotaļu laukums, bet šobrīd teritorija ir degradēta, kaut arī apkārtējo māju iedzīvotāji turpina to izmantot atpūtas vajadzībām (teritorijā atrodas sapuvis galds, kurš tiek izmantots kā piknika vieta). Teritorijai ir liels izmantošanas potenciāls rekreācijas vajadzībām, tādēļ trīs biedrības: "Teikas apkaimes biedrība", "Teikas iedzīvotāju biedrība" un "Biķernieku meža aizsardzības biedrība"  ir apvienojušas savus spēkus, lai spertu pirmo soli šī potenciāla realizācijai. 2022.g. Rīgas pašvaldība veica aptauju par teritorijas izmantošanas iespējām, kurā piedalījās 343 respondenti. Lielākā daļa respondentu uzskatīja, ka teritorijā jābūt dažādām atpūtas zonām. Nozīmīga respondentu daļa vēlētos redzēt arī rotaļu laukumus dažāda vecuma bērniem, aktīvas un pasīvas atpūtas zonas. Tādejādi projekts paredz daudzfunkcionālā atpūtas laukuma labiekārtošanas projekta izstrādi un projekta pirmās kārtas īstenošanu - bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu vecuma posmā  no 1 - 6 gadiem.
Labiekārtošanas projekta mērķis ir veidot  kvalitatīvu un patīkamu atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem. Tajā tiks paredzēti divi bērnu rotaļlaukumi vecumam no 1 līdz 5 gadiem un vecumam no 6 gadiem, piknika zona, trenažieru zona un strītbola laukums. Teritoriju perspektīvā paredzēts labiekārtot ar jauniem celiņiem, soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem. Pirmajā attīstības kārta plānots izveidot rotaļu laukumu bērniem līdz 5 gadu vecumam. Iekļauti tādi elementi kā soliņi, atkritumu urnas, rotaļu laukuma segums un bērnu laukuma aprīkojums.

Projekts uzlabos vairāk kā 10 tūkstošu Teikas iedzīvotāju, īpaši ģimeņu ar bērniem, dzīves kvalitāti un paplašinās iespējas pavadīt produktīvi brīvo laiku kopā.

Kontaktinformācija: biedrība "Teikas apkaimes biedrība", e-pasts: yurikondratenko@inbox.lv , tālruņa Nr. +37128349594.