Bukultu pastaigu taka (DAĻĒJA ĪSTENOŠANA)

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
49140.76 EUR
Projekta faktiskās izmaksas
157858.34EUR
Apkaime
Bukulti
Iesniedzējs
Bukultu apkaimes biedrība
Balsu skaits
1181
Projekts noslēdzies

Balsošanai tiek virzīts Projekts nepilnā apjomā:

projektā tiks veidots
- trīs pastaigu takas gar Juglas-Baltezera kanālu un tās vecupi/atzaru;
- labiekārtojuma elementi (soliņi, šūpoles, vingrošanas stieņu komplekts).

projektā netiks īstenots:
- auto stāvlaukums.

 

Izveidot pastaigu un atpūtas taku Bukultos, pie Juglas-Baltezera kanāla, tādējādi iedzīvotājiem dodot iespēju kvalitatīvi atpūsties apkaimes ūdens tuvumā. Izvietot šūpoles, āra vingrošanas rīku, soliņus un informāciju par apkaimes mikroliegumu. Pašlaik Bukultu apkaimē ir ļoti maz iespējas sakoptā un drošā vidē, prom no autotransporta, pastaigāties gar Juglas-Baltezera krastmalu. No vienas puses ir Kanāla iela, kas ir paredzēta pamatā autotransportam, atsevišķa vieta gājējiem nav nodalīta, tāpēc pastaigāties it īpaši kopā ar bērniem, tā nav īpaši piemērota. Otra krastmala ir neattīstīta un liela daļa ir aizaugusi. Ideja ir apkaimē izveidot pastaigu taku gar Juglas-Baltezera kanālu un tās vecupi/atzaru, kur tiks izvietoti soliņi, bērniem un jauniešiem šūpoles, aktīvākiem cilvēkiem būs pieejams vingrošanas stieņu komplekts un dabas mīļotāji varēs izbaudīt dabas un ūdens tuvumu, un daudzējādo putnu skaņas, kas nāk no mikrolieguma teritorijas.
Paredzēts sakopt ap 2.4ha platību, kur tiks izveidotas trīs pastaigu takas, kas kopā veidos loku ar kopējo garumu ap 850m. Kā arī taka savienos vairākas Bukultu daļas, Kanāla ielas un to sānielu iedzīvotājus ar Vadžu un Lejasvīgantu ielu Rīgas teritorijā un arī savienos Garkalnes novada Bukulta iedzīvotājus un pavērs plašākas pastaigu un atpūtas iespējas gan Rīgas, gan Pierīgas iedzīvotājiem Bukultos. Kā arī šī pastaigu taka nodrošinās labāku piekļuvi KDS "Bērzs K" iedzīvotājiem.
Mērķa grupa: ģimenes ar bērniem, bērni, pusaudži, aktīvās āra atpūtas cienītāji, pieaugušie un apkaimju seniori, iedzīvotāji ar suņiem, dabas mīļotāji, makšķernieki, tuvumā esošie mazdārziņu lietotāji. Izvietotie objekti ir izvēlēti saglabājot maksimāli dabīgu vidi. Takas tiks veidotas no izcirsto krūmu un koku šķeldas, mikrolieguma norobežojums veidots no apaļkoka konstrukcijas, tādā veidā, lai minimāli traucētu dzīvnieku pārvietošanos, taču veiktu savu funkciju liegt cilvēku kustību mikroliegumā, bet tomēr spēt nodrošināt aplūkot mikroliegumu un to izzināt informatīvā stendā. Teritorijā tiks izvietoti arī soliņi dažādās vietās, lai varētu baudīt dabas ainavas, bērniem un jauniešiem tiks izvietotas šūpoles un visa vecuma iedzīvotājiem būs pieejams vingrošanas stieņu komplekts. Kā arī ir plānots uzlabot dabā iedibināto esošo auto novietnes laukumu uzberot šķembu kārtu. Projekta plānošanas gaitā tika iesaistīta arī DAP, kurā tika secināts, ka mikroliegumam nav buferzonas, tādējādi ārpus mikrolieguma drīkst veidot pastaigu takas ar rekomendāciju norobežot mikrolieguma kontaktpunktus.

Kontaktinformācija: Bukultu apkaimes biedrība, e-pasts: bukultu.apkaime@gmail.com, tālruņa Nr. 29977997.

Projekta dienasgrāmata