Brasas vārti

Projekta pieteikumā norādītās izmaksas
70000.00 EUR
Apkaime
Brasa
Iesniedzējs
Biedrība BRASA
Balsu skaits
2145
Rīdzinieki neatbalstīja

Hospitāļu un Miera ielas stūrī esošā skvēra apgaismošana un labiekārtošana, padarot to par pievilcīgu un ērtu tikšanās un atpūtas vietu dažādu paaudžu cilvēkiem.
Centrālais skvēra objekts būs lielas, arī pieaugušajiem domātas šūpoles, darinātas no tumša koka, vizuāli nedaudz atgādinot veclaiku dzelzceļa gulšņus, rotātas ar uzrakstu BRASA, tādējādi radot sasaisti ar otrā apkaimes malā esošo dzelzceļa staciju. Šūpolēs tiks iestrādāti apgaismes elementi, skvērā uzstādītas vairākas laternas un izvilktas lampiņu virtenes, veidojot aicinošu vietu arī vakara stundās.
Paredzēts papildināt soliņu skaitu, skvēra malā iekārtot aktivitāšu trasīti mazākiem bērniem, uzstādīt velonovietnes un “putnudrošas” atkritumu urnas, gar Miera ielu iekopt apstādījumus, kas vizuāli norobežotu atpūtas vietu no aktīvās satiksmes. Paredzēts uzstādīt 2-3 galdiņus, kur spēlēt šahu vai citas galda spēles. Šobrīd skvērā ir tikai seši rindā izvietoti soliņi un zaļš atkritumu konteiners, kas aizvieto četrstūrainās padomju laika dzelzsbetona atkritumu urnas. Vēlākā vakarā skvērs grimst tumsā un klusumā. Bet šī vieta, kur iesākas Hospitāļu iela, ir pirmais aktīvais Brasas krustojums. Te satiekas gan līdzās esošo divu skolu – Rīgas Franču liceja un Rīgas Ebreju vidusskolas jaunieši, bērni un viņu vecāki, tepat arī sabiedriskā transporta pieturas, Lielie kapi ar vēstures un kultūras pieminekļiem un pavasara zilsniedzīšu jūru. Te atrodas arī viens no Brasas apkaimes simboliem – 1913.gadā celtais namiņš, kas ir pašvaldības īpašums, un apkaimes iedzīvotāji lolo cerību, ka nākotnē namiņā varētu tikt ierīkota publiski pieejama kafejnīca, bibliotēka vai mākslas vieta.
Mērķa grupa – visu vecumu apkaimes iedzīvotāji un tie, kas šeit mācās, strādā vai viesojas.
Skvērs ar lielajām šūpolēm kalpos kā Brasas vārti - nepārprotama vietzīme cilvēkiem, ka viņi no Centra ir nonākuši Brasas apkaimē.

Tiekamies pie Brasas vārtiem!

Kontaktinformācija: Biedrība BRASA, e-pasts:biedriba.brasa@gmail.com, tālruņa Nr. +37129188581.