Bērnu laukuma Teikā paplašināšana

Projekta kopējās izmaksas
49979.28 EUR
Apkaime
Teika
Iesniedzējs
Teikas apkaimes biedrība
Balsu skaits
1107
Rīdzinieki neatbalstīja

Projektā paredzēts izstrādāt skvēra labiekārtošanas un īstenot tā pirmo kārtu - paplašināt bērnu rotaļlaukumu. Plānā apzinātas nākotnes attīstības iespējas - kvalitatīvas un patīkamas atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem izveidi. Projekts paredz uzlabot skvēra pie bijušās Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas infrastruktūru. Šīs vietas tiešā tuvumā (400m attālumā jeb 5 minūšu iešanas attālums) dzīvo ap 6000 jeb 20% no Teikas apkaimes iedzīvotāju, savukārt 800m attālumā (10 minūšu iešanas attālums) ap 16 tūkst. iedzīvotāju jeb vairāk ka puse Teikas iedzīvotāju. Svarīgi, ka šī ideja ietver ne tikai projekta īstenošanas daļu, bet plānu tā turpmākai attīstīšanai, ko realizēt nākamā konkursā vai cita projekta ietvarā. Teikas apkaimē kritiski trūkst kvalitatīvu, labiekārtotu parku un skvēru. Šī jautājuma nozīmību pierādīja gadījums ar t.s. Marsa parka apbūvi, kur Teicinieki un citi rīdzinieki skaidri izrādīja velmi redzēt vairāk labiekārtotas zaļās teritorijas. Esošais bērnu rotaļlaukums aizņem tikai mazu skvēra teritorijas daļu (robeža atzīmēta ar zaļu vizualizācijā) un šo apkārtni var padarīt krietni pievilcīgāku, dažādojot rotaļlaukuma aprīkojumu un uzlabojot labiekārtojumu. Šajā projektā ir būtisks nākotnes attīstības potenciāls - mēs piedāvājam izstrādāt labiekārtošanas vīziju un projektu plašākai skvēra teritorijai (vizualizācijā ar dzelteno punktlīniju), kā arī īstenot projekta pirmo kārtu paplašinot esošo rotaļlaukumu (vizualizācijā ar zilo punktlīniju). Projektā paredzēts zemes gabalā ar kad.Nr. 01001150207 uzstādīt papildu aprīkojumu (Kāpelēšanas komplekss, Rotaļu namiņš, flora un atsperes šūpoles), dažus solus, atkritumu urnas, u.c. (segumi, apstādījumi). Saites uz konkrēto iekārtu tehnisko informāciju ir pievienotas tāmē. Turpmāk, piesaistot finansējumu, varēs turpināt labiekārtot skvēru saskaņā ar projektā izstrādātu labiekārtošanas projektu un veidot šo vietu gan zemes gabalā ar kad.Nr. 01001150207, gan citos skvērā teritorijā ietilpstošajos zemes gabalos ar kad.Nr. 01000890176, 01000869005, ja Rīgas dome un Teicinieki to atbalstīs.  Šis projekts viennozīmīgi uzlabos Teicinieku dzīves kvalitāti un paplašinās iespējas pavadīt brīvo laiku. Galvenā mērķa auditorija ir ģimenes ar bērniem, taču tas lieliski atsvaidzina apkaimi un var būt arī kā atpūtas vieta ikvienam rīdziniekam.

Kontaktinformācija: Teikas apkaimes biedrība, e-pasts: sveikateika@gmail.com, tāruņa Nr. 26300052.