Avotu centra atdzimšanai

Projekta kopējās izmaksas
49626.15 EUR
Apkaime
Avoti
Iesniedzējs
Avotu apkaimes biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekts paredzēts atdzīvināt Avotu apkaimes centru, izveidojot vietu, kur droši, ērti un nesteidzīgi baudīt apkaimes kultūrvēsturisko mantojumu.
Projekta ideja  - pārveidot J.Asara, Lienes, Avotu, A.Deglava ielu krustojumu laukuma izveide. Pašreiz krustojums ir haotisks, ļoti nedrošs visiem satiksmes dalībniekiem, jo īpaši, gājējiem, bet arī velotransportam, sabiedriskajam transportam un autotransportam. Pašreiz realizētais RD SD būvprojekts “Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Daugavas stadiona pieguļošajā teritorijā” paredz šo krustojumu sakārtot, izveidojot luksoforus un ietekmīgi samazinot brauktuvju platumu visos krustojuma posmos. Avotu apkaimē dzīvojošie, ir aktīvi iesaistījušies arī konkrētā būvprojekta pēdējā posma plānošanā un ir panākti kompromisi, kas atbalsta apkaimē dzīvojošo priekšlikumu, kas risina problēmu un attīstīta krustojumu par apkaimes centru - paredzot lielāku “gājēju telpu” iedzīvotāju rosībai un drošībai. Mūsu projekta pieteikums paredz pēc SD izstrādātā būvprojekta realizācijas 2022. gada pavasarī labiekārtot jaunizveidoto “gājēju telpu”, izveidojot labiekārtotu centru Avotu apkaimei un vēsturiski vērtīgajam Koka Rīgas rajonam. Šī ideja paredz labiekārtot jaunizveidoto “gājēju telpu” ar vieglām arhitektūras būvēm, paredzot: 8 koku kastes, 12 krūmu kastes, 10 solus ar atzveltnēm, 6 galdus ar soliem, 22 puķu vannas, 5 atkritumu tvertnes, 8 kokus. Šīs vieglās arhitektūras formas un apzaļumota “gājēju telpa” pēc realizētā projekta atdzīvinās šo krustojumu-laukumu jau 2022. gada vasaras sezonā un turpmāk, padarot to par apkaimes centru: vietu svētkiem, kopā būšanai, radīs vietu, kur apkaimes iedzīvotāji un apkaimes viesi var droši un ērti pavadīt laiku.
1) ideja veicina Avotu apkaimes attīstību, sekmē apkaimes centra revitalizāciju;
2) idejas izstrādē ir iesaistīti apkaimē dzīvojošie un biedrība veidos atklātu ideju konkursu krustojuma jeb laukuma nosaukuma izveidei;
3) iedzīvotāji nepārtraukti ir signalizējuši par šīs vietas kā centra izveidi un nepieciešamajiem krustojuma uzlabojumiem.

Kontaktinformācija: Avotu apkaimes biedrība: e-pasts: avotuapkaime@gmail.com, tālruņa Nr. 27422525.