Atpūtas, rotaļu, sporta, suņu pastaigas un treniņa zonu ierīkošana Viestura prospekta apkārtnē

Projekta kopējās izmaksas
99768.00 EUR
Apkaime
Sarkandaugava
Iesniedzējs
Biedrība "Viestura prospekts"
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, bez adreses, kadastra Nr. 01000950015 (pašvaldības Zemes īpašums 100000557218) un Nr. 01000952129 (pašvaldības Zemes īpašums 100000454706).

Tuvējā apkaimē nav iespējams kvalitatīvi un droši veikt ārpus telpu aktivitātes, kas ir saistītas ar bērnu rotaļāšanos un uzraudzību, jauniešu un visu iedzīvotāju iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm, kā arī trenēt un staidzināt mājdzīvniekus (suņus). Pašlaik šīm vajadzībām haotiski tiek izmantoti daudzdzīvokļu mājām piekrītošie zemes gabali, kas noved pie konfliktiem un nesakārtotas apkārtējās vides. Piemēram, bērni un jaunieši zālājos nodarbojas ar sporta aktivitātēm - bumbu spēlēm, mājdzīvnieki izbradā un piemēslo apstādījumus un bojā tos. Apkaimē nav izveidots neviens labiekārtots mazo bērnu atpūtas un rotaļu laukums.

Tajā pašā laikā paralēli dzelzceļa līnijai atrodas divi savstarpēji saistīti pašvaldības īpašumā esoši zemes gabali, kuru konfigurācija un gar vienu (garāko malu) izveidotais asfaltētais ceļš rada priekšnoteikumus, lai šo neizmantoto, pamesto teritoriju izmantotu apkaimes iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šī teritorija ir sasniedzama arī no Sarkandaugavas apkaimes dzelzceļa otrā pusē (ne tikai no Viestura prospekta puses), jo šīs teritorijas tuvumā ir divas pārejas pāri dzelzceļam, kā arī nākotnē tuvumā tiks veidots pārvads pāri dzelzceļa līnijai, kas savienos Viestura prospektu ar Tvaika ielu, kā arī gar Viestura prospektu ir paredzēts izveidot veloceliņu. Visi šie apkaimes teritoriju labiekārtošanas procesi mijiedarbībā ar jau realizēto projektu Viestura prospektā 83 un citiem plānotajiem dzīvojamo māju atjaunošanas projektiem būtiski uzlabos šīs Rīgas apkaimes dzīves kvalitāti.

Labiekārtojot šo teritoriju, apkaimes iedzīvotāji iegūs vietu, kur īstenot dažādus kolektīvus pasākumus, kas vienos iedzīvotājus un rosinās viņus kļūt par gādīgiem un rūpīgiem saimniekiem, vietā, kur dzīvo viņi un mitināsies nākamās paaudzes. Pēc atvērto durvju dienas rīkošanas pie pirmās „Altum” programmas ietvaros atjaunotās mājas Rīgā, Viestura prospektā 83, arī citu māju īpašnieki (Viestura prospektā 15, 73, 87 un 89) ir pieņēmuši lēmumus par māju atjaunošanas tehniskās dokumentācijas pasūtīšanu un dalību „Altum” programmā.Tas liecina, ka apkaimes iedzīvotāji spēj vienoties par kopīgi veicamajiem darbiem un nepieciešamību labiekārtot šo kvartālu. Labiekārtoto teritoriju nākotnē varētu izmantot vismaz tuvāko 30 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Projekta pieteikums attiecas uz platību 4010 m2, kuru nepieciešams norobežot no dzelzceļa joslas ar žogu, izveidot piebraucamo ceļu un nelielu paplašinājumu septiņu - astoņu auto novietošanai, lai saglabātu neskartu trotuāru gājēju un bērnu drošībai.Vajag izveidot bērnu un vecāku atpūtas un rotaļu zonu apmēram 1000 m2 platībā ar trijiem - četriem atpūtas soliņiem un sešām - astoņām bērnu atrakcijām.Sporta zonai varētu atvēlēt apmēram 1500 m2, kur būtu triju sporta veidu (tenisa, futbola, strītbola) laukumi, kas būtu iežogoti, kā arī tiem nepieciešams mākslīgais segums.Vēl jāizveido iežogota suņu pastaigas un treniņu zona ar vairākiem šķēršļiem suņu treniņu vajadzībām.

Visā teritorijā jāsaglabā tie koki, kas netraucē veikt būvdarbus un ir vērtīgi no ainaviskā viedokļa, lai gan tādu ir maz, jo pamatā šeit aug daļēji nokaltušas lielas papeles un krūmāji. Lai teritorija būtu drošāka un mājīgāka, ir nepieciešams izveidot vēl papildus apgaismojumu un atsevišķās vietās (īpaši bērnu atpūtas zonā un zem augstsprieguma līnijas) veikt papildus apzaļumošanu.

Pielikumos: Sporta un bērnu atpūtas zonu konfigurācija jau ir veidota, respektējot izvietoto augstsprieguma līniju, kura iet gar piebraucamo ceļu. Šajā teritorijā pie piebraucamā ceļa ir nesen izveidota jauna slēdzama nojume, lai šķirotu atkritumus, kā arī šeit atrodas viens liela izmēra 110 kV elektrisko tīklu gaisvada līnijas balsta stabs.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 18.jūnija sēdē nolemts noraidīt biedrības “Viestura prospekts” iesniegto projektu “Atpūtas, rotaļu, sporta, suņu pastaigas un treniņa zonu ierīkošana Viestura prospekta apkārtnē”, jo plānotais finansējums (120 719,28 eiro) pārsniedz pieļaujamo finansējuma summu, kas noteikta konkursa nolikuma 4.punktā.