Apļveida krustojums ar veloceļiem Vecāķu prospekta un Emmas ielas krustojumā un pārbūvēts Emmas ielas posms līdz Gāles ielas krustojumam, to ieskaitot

Projekta kopējās izmaksas
658000.00 EUR
Apkaime
Vecmīlgrāvis
Iesniedzējs
Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Vecāķu prospekts – Emmas iela (kadastra apzīmējums: 01001130021, 01001139003, 01001132296).

Projektā paredzētais apļveida krustojums un Emmas ielas posma pārbūve ir nepieciešama, lai uzlabotu vienīgā satiksmes ievada Vecmīlgrāvī satiksmes drošību un kapacitāti. Esošajā situācijā satiksmes infrastruktūra šajā krustojumā nav droša, un tur regulāri notiek avārijas. Turklāt esošais krustojums ir pudeles kakls”, kur parastā, neregulējamā divu joslu ielu krustojumā bez pagrieziena joslām plūst cauri visa satiksme uz/no Vecmīlgrāvi un tā ostām, Vecdaugavu, Vecāķiem un Mangaļsalu. Piedāvātais risinājums paredz izveidot ļoti augstas drošības un arī augstas kapacitātes spirālveida turbo apli pēc labākajiem ceļu dizaina principiem, kas atrisinātu gan problēmu ar avārijām, gan pudeles kaklu”. Projekts iekļautu arī gājēju un velo infrastruktūras sakārtošanu, izveidojot drošus un ērtus savienojumus un šķērsojumus, veicinot Rīgas Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģijā līdz 2030. gadam noteikto principu ieviešanu dzīvē.

Lai īstenotu projektu, nepieciešams veikt esošās ielu infrastruktūras pārbūvi, tostarp pārbūvēt kuģu būvētavas dzelzceļa pievedceļa pārbrauktuvi, un, ja tiek veikta tiešās labā pagrieziena brauktuves būvniecība no Emmas ielas virzienā uz Rīgas Centru, tad nepieciešams arī iegūt nelielu daļu no valstij piederošās Rīgas kuģu būvētavas” teritorijas.

Kontaktinformācija: Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība, tālruņa Nr. 22033290, e-pasts: vecmilgravis2007@gmail.com.

Rīgas pilsētas Apkaimju  attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija 2019.gada 4.jūnijā nolēma noraidīt biedrības “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība ˮ iesniegto projektu “Apļveida krustojums ar veloceļiem Vecāķu prospekta un Emmas ielas krustojumā un pārbūvēts Emmas ielas posms līdz Gāles ielas krustojumam, to ieskaitotˮ, jo projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums  658 000 eiro neatbilst konkursa nolikuma 4.punktā noteiktajam projekta realizācijai piešķiramo finanšu līdzekļu apjomam.