Uzsākti būvniecības darbi

bilde

 

Uzsākti būvniecības darbi līdzdalības budžeta projektam “Zvirgzdu salas mantojums: Mazā Krasta atdzimšana”.

Projekta “Zvirgzdu salas mantojums: Mazā krasta atdzimšana” ietvaros paredzēts labiekārtot Mazās Krasta ielas sākumu un pārveidot to par labiekārtotu publisko telpu. Tiks veikta ietves asfalta seguma un bortakmens atjaunošana, kokaugu un zemsedzes augu stādīšana, kā arī esošo zaļās zonas apstādījumu sakopšana.
 
Kā ziņots iepriekš, 2023. gada 9. augustā ir noslēgts līgums ar SIA “Ceļinieks 01” par būvniecības ieceres izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību projektam.