Uzsākta projektēšanas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana projektam “Gaišais ceļš”

Bilde

 

Tirgus izpētes rezultātā projektam “Gaišais ceļš” ir saņemts viens cenu piedāvājums dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanai.

Gadā uz vienu pakalpojuma veidu cenu aptauju ietvaros summa nevar pārsniegt 9999,99 EUR bez PVN. Abiem līdzdalības budžeta projektiem - “Gaišais ceļš”  un “Zvirgzdu salas mantojums: Mazā Krasta atdzimšana” pakalpojums ir vienāds un kopējā piedāvātā cena pārsniedz 9999,99 EUR bez PVN. Tāpēc projekta īstenotājs Teritorijas labiekārtošanas pārvalde projektam “Gaišais ceļš” ir uzsākusi iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšanai.

Kā ziņots iepriekš, projekta mērķis ir labiekārtot un izveidot betonētu gājēju un velosipēdistu celiņu, kas savienos Mazo Nometņu ielu un Kalnciema ielu ar Lielirbes ielu. Projekta rezultātā iedzīvotājiem līdz šim iemītās takas vietā tiks nodrošināta ērta un droša pārvietošanās uz skolu, darbu un mājām.