Turpinās sabiedriskā autobusa pieturvietu Rītabuļļos labiekārtošanas būvprojekta papildus dokumentācijas izstrāde

Ritabulli bilde

Būvprojektam "Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos" tiek izstradāta nepieciešamā papildus dokumentācija būvprojekta atkārtotai izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē.