Turpinās Rīgas apkaimju attīstības veicināšanas konkursam iesniegto projektu vērtēšana

logo

 

Ceturtdien, 17. septembrī, konkursa vērtēšanas komisija vērtēšanas trešās kārtas sēdē lēma nodot iedzīvotajiem balsošanai 4 projektus, savukārt 2 projektus, pamatojoties uz kompetento Rīgas pašvaldības institūciju atzinumiem par projektu īstenošanas iespējamību, noraidīja.

Par 1 projektu komisija lēma lūgt Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi sniegt papildu informāciju par projekta īstenošanas iespējamību, savukārt par 10 projektiem - kompetentās Rīgas pašvaldības institūcijas  precizēt projektu īstenošanas izmaksu aprēķinus.

Pēc papildu informācijas saņemšanas no institūcijām konkursa vērtēšanas komisijas trešajā kārtā atbalstītie projekti tiks nodoti iedzīvotājiem balsošanai interneta vietnē www.balso.riga.lv.

Jau vēstīts, ka vērtēšanas pirmajā kārtā 19. jūnijā tika noraidīti 3 projekti, jo to iesniedzēji nepārstāv Rīgas pilsētas apkaimju intereses, savukārt vēl 2 projekti noraidīti, jo tika iesniegti pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa.

Vērtēšanas otrajā kārtā 30. jūnijā 2 projekti tika noraidīti, jo to pieteikumā norādītais finansējums pārsniedza konkursa nolikumā noteikto viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu – ne vairāk 100 000 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Savukārt 2 projekti tika noraidīti, jo to pieteikumos norādītie projektu īstenošanai nepieciešamie zemes gabali nepieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.

29. maijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana. Konkursam no 22 nevalstiskajām organizācijām kopā ir iesniegti 26 projektu pieteikumi.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas pilsētas apkaimju intereses. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiek virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Konkursa vērtēšanas komisiju vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs, kā arī komisijā sastāvā ir sešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Komisijas sastāvā ir iekļauts biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētājs Māris Jansons un šīs biedrības valdes loceklis Igors Roms, biedrības “Brasa” valdes locekle Māra Melnbārde, biedrības “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” valdes loceklis Liberijs Počs, Inese Roze – Āgenskalna apkaimes biedrības valdes locekle un Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes locekle Alija Turlaja.

Konkursā iesniegtos projektus vērtē arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rīgas domes Satiksmes departamenta, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas domes centrālās administrācijas, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas.

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta: www.balso.riga.lv vai https://www.riga.lv/lv/konkursi.