Turpinās darbs pie projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana”

Bilde

 

Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde pēc projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” pārņemšanas, ir iepazinusies ar izstrādāto projektu un SIA “Livland Group” sagatavoto materiālu “Bioloģiskās daudzveidības izpēte Anniņmuižas mežaparka izveidei”, kā arī veikusi objekta apsekošanu un fiksējusi jau veiktos darbus teritorijā, kas saistīti ar teritorijā esošo koku sakopšanu. 

Rezultātā, veicot pārrunas ar projekta pieteicēju, plānots veikt atsevišķus projekta risinājumu precizējumus, kas saistīti ar:
-    suņu pastaigu laukuma pārplānošanu nesamazinot laukuma kvadratūru, bet saglabājot plašāku skatu uz centrālo parka lauci;
-    aizsardzības pasākumu nodrošināšanu atsevišķiem dižkokiem;
-    labiekārtotas ugunskura vietas izveidi;
-    labiekārtojuma elementu (piknika galdi, atkritumu urnas, informācijas stendi utt.) apjoma un dizaina precizējumiem.

Šobrīd norit intensīvs darbs ar iesaistītajām personām, lai pēc iespējas ātrāk varētu tikt uzsākta projekta realizācija.

Projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” rezultātā plānots Vec-Anniņmuižas parkā atdalīt atpūtnieku zonu, iekārtojot piknika vietas, atdalīt suņu zonu, to norobežojot ar žogu un iekārtojot atkritumu tvertnes, uzstādīt informatīvo stendu pie Vec-Anniņmuižas pamatu vietas sabiedrības izglītošanai, apkaimes piederības sajūtas un identitātes veicināšanai, kā arī vietas kultūrvēsturiskajai izpratnei un izveidot veselības veicināšanas un dižkoku izziņas taku.