Tiekas projektā “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” iesaistītās puses

Bilde

 

Vec-Anniņmuižas parkā 10.janvārī tikās projektā “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” iesaistītās puses: SIA "BM-projekts" pārstāvji jeb projektētāji, projekta īstenotāji Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (MVD), Apkaimju iedzīvotāju centra (AIC) pārstāvji un projektu koordinatore Aija Lilienfelde, kā arī pārstāvji no Anniņmuižas biedrības "Riga Annenhof".

Tikšanās laikā tika uzsvērts Vec-Anniņmuižas vēsturiskais aspekts – muiža veidojusies jau 16.gadsimtā. Īpašu šo teritoriju padara gan muižas drupas, gan arī lielais dižkoku skaits. Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik cieši kopā aug 18 dižkoki. Tā kā lielāko daļu dižkoku šobrīd ieskauj pamežs, Mājokļu un vides departaments ir lūdzis SIA “Labie koki” līdz februāra beigām iztīrīt taku un atbrīvot dižkokus no pameža.

Iesaistītās puses vienojās 2/3 no pļavas teritorijas atstāt suņu laukuma izveidei ar nožogojumu un vismaz 2 vai 3 vārtiņiem ieejai suņu saimniekiem. Veidojot šo laukumu, būs ņemti vērā arī vietējo slēpotāju un iedzīvotāju pārvietošanās paradumi pa takām. Pārējā teritorijā paredzēts izveidot 4 vai 5 piknika vietas ar atkritumu urnu un tualeti. Vienā no piknika vietām iecerēts ierīkot arī ugunskura un grila vietu. Īstenojot projektu un veidojot suņu pastaigu laukumu, tika nolemts ņemt vērā un nemainīt galveno takas atrašanās vietu, pa kuru šobrīd pārvietojas iedzīvotāji starp divām apkaimēm – Zolitūdi un Imantu.

Teritorijā paredzēts izvietot arī informatīvos stendus gan ar vēsturisko, gan ģeogrāfisko vietas aprakstu. Viens no tiem atradīsies pie Vec-Anniņmuižas pamatu vietas.

Projektā iesaistītās puses vienojās turpināt regulāras tikšanās tiešsaistē.

RD Mājokļu un vides departamenta un SIA "BM-projekts" noslēgtā līguma termiņš ir 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas jeb 2022. gada 28. maijs.

Projekts Imantas un Zolitūdes apkaimēm dos iespēju apvienot dažādas interešu grupas vienā kultūrvēsturiski nozīmīgā vietā, kas arī turpmāk tiktu uzturēta un kopta, izveidojot pirmo šāda veida mijiedarbes kultūras un atpūtas vietu Rīgā. Projekta ietvaros tiks rasta iespēja sakopt arī ainaviskos kokus, attīrot teritoriju no atkritumiem un krūmiem, lai būtu iespējams piekļūt un aplūkot 8 valsts nozīmes dižkokus un 10 vietējas nozīmes dižkokus.