Tiekas projektā “B.O.L.D.E.R.Ā.J.A.” iesaistītās puses

Bilde

 

Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes (TLP) pārstāvji 24. janvārī tikās ar projekta “B.O.L.D.E.R.Ā.J.A.” iesniedzējiem tā īstenošanai paredzētajā vietā. 

Projekta gaitā bija paredzēts izgatavot vides objektu – uzrakstu “BOLDERĀJA” un izvietot to Finiera ielas krustojumā uz paugura pie iebrauktuves Bolderājā. Sapulces laikā kopīgi tika nolemts nedaudz mainīt uzraksta atrašanās vietu, jo minēto pauguru apkaimes iedzīvotāji izmanto ziemas aktivitātēm un teritoriju nākotnē potenciāli varētu attīstīt kā rekreācijai paredzētu vietu. Uzraksts “BOLDERĀJA” tāpēc varētu tikt izvietots pie Daugavgrīvas šosejas, Finiera un Gaigalas ielu krustojuma tuvumā. TLP sazināsies ar Satiksmes departamentu, lai noskaidrotu, vai vides objektu “BOLDERĀJA” ir iespējams uzstādīt jaunajā izvēlētajā vietā.

20. janvārī tika sākta arī tirgus izpēte jeb cenu aptauja objekta izgatavošanai un uzstādīšanai. Tirgus izpēte noslēgsies 28. janvārī, līdz ar to februāra sākumā būs zināms objekta izgatavotājs.

Projekta mērķa grupa ir Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāji, kuriem jaunais objekts būs sasniedzams pastaigas/velobrauciena attālumā, kā arī citu apkaimju iedzīvotāji. Ar uzraksta uzstādīšanu iecerēts veicināt piederības sajūtu Bolderājai un veidot apkaimes vizuālo identitāti, stiprinot apkaimes īpašo identitāti.