Sākas iedzīvotāju balsošana par Rīgas apkaimju attīstības veicināšanas konkursam iesniegtajiem projektiem

bilde

 

No piektdienas, 27. novembra, sākusies iedzīvotāju balsošana par konkursa vērtēšanas komisijas iedzīvotājiem balošanai nodotajiem 15 Rīgas apkaimju attīstības projektiem.

Projekti, kuri iedzīvotāju balsošanas laikā, no 27. novembra līdz 27. decembrim, saņems visvairāk iedzīvotāju balsu, tiks nodoti īstenošanai kompetentajām Rīgas pašvaldības institūcijām.

Iedzīvotāji par projektiem var balsot tīmekļa vietnē www.balso.riga.lv, autorizējoties vienotajā pieteikšanās modulī latvija.lv, vai klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un tā teritoriālajās atrašanās vietās - Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E. Smiļģa ielā 46 un Dzirciema ielā 28, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņa numuru 80 000 800 un pirms balsošanas uzrādot pasi vai ID karti.

Ar informāciju par projektiem elektroniski var iepazīties www.balso.riga.lv, kā arī klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un tā teritoriālajās atrašanās vietās.

Saskaņā ar konkursa nolikumu balsot par projektu var persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Viena persona var balsot tikai vienu reizi. Pēc balsojuma par projektu veikšanas iedzīvotājiem būs iespējams aizpildīt aptaujas anketu un sniegt priekšlikumus konkursa norisies pilnveidei.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiek virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta: www.balso.riga.lv vai https://www.riga.lv/lv/konkursi.