Sagatavots visu paaudžu sporta kompleksa būvdarbu iepirkuma dokumentācijas projekts

foto

 

Izstrādāts visu paaudžu sporta kompleksa būvdarbu iepirkuma dokumentācijas (tehniskās specifikācijas un nolikuma) projekts.