Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošanas Rītabulļos būvprojekts iesniegts izskatīšanai būvvaldē

Projekta vizualizācija

 

Laika posmā no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. ir pabeigta projekta "Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos" būvprojekta izstrāde un būvprojekts ir iesniegts izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Projekta līdzekļu izlietojums līdz 01.06.2020. ir EUR 803,68.