Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursam iesniegti 25 projektu pieteikumi

Vizualizācija

 

29.maijā plkst. 12.00 noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursam. Konkursam no 21 nevalstiskajām organizācijām kopā ir iesniegti 25 projektu pieteikumi, no kuriem 19 elektroniski parakstīti tika iesniegti uz konkursa elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv, savukārt 6 tika iesniegti klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9.

Saņemtie projektu pieteikumi saskaņā ar konkursa nolikumu tiks nodoti konkursa vērtēšanas komisijai to izvērtēšanai trīs kārtās. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus jūnija vidū pirmajā vērtēšanas kārtā vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuru vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs. Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā pagājušajā gadā bija 4 nevalstisko organizāciju pārstāvji, taču šogad komisijā sastāvā ir 6 nevalstisko organizāciju pārstāvji. Komisijas sastāvā ir iekļauts biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētājs Māris Jansons un šis biedrības valdes loceklis Igors Roms, biedrības “Brasa” valdes locekle Māra Melnbārde, biedrības “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” valdes loceklis Liberijs Počs, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības valdes locekle Maija Stefane un Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes locekle Alija Turlaja. Konkursā iesniegtos projektus vērtēs arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rīgas domes Satiksmes departamenta, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas domes centrālās administrācijas, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas un Rīgas Pārdaugavas  izpilddirekcijas.

Konkursa komisijas atbalstītie projekti tiks nodoti iedzīvotājiem balsošanai konkursa interneta vietnē www.balso.riga.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem vai klātienē šajā interneta vietnē norādītajās vietās.

          Pagājušajā gadā konkursam tika iesniegti 34 projektu pieteikumi, 13 no tiem konkursa vērtēšanas komisija noraidīja kā neatbilstošus konkursa nolikuma prasībām, pārējie projektu pieteikumi tika virzīti projektu īstenošanas iespējamības izvērtēšanai kompetentajām pašvaldības institūcijām, savukārt 14 projekti pēc institūciju atzinumu saņemšanas tika virzīti balsošanai. Pašvaldības finansējumu saņēma 6 projekti, kuri pašlaik tiek īstenoti.