Projektam “Zasulauka manufaktūras parks” ir noslēgts līgums par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību.

bilde

 

Atkārtoti izsludinātā iepirkuma rezultātā Rīgas Mājokļu un vides departaments noslēdza līgumu ar SIA “LAAGA ARCHITECTS” par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un tā autoruzraudzību 8554,70 eiro (ar PVN) apmērā.

Projekta ietvaros tiks labiekārtots daudzfunkcionāls sporta laukums, nodrošinot aktīvās atpūtas iespējas ar āra trenažieriem. Pie dīķa tiks izvietota atpūtas zona, kā arī  novietoti 10 soliņi un atkritumu urnas. Paredzēts atjaunot vēsturisko gājēju ceļu pie sporta laukuma, kā arī izveidot jaunu blietēta cietā seguma taku no Bārtas ielas līdz dīķim. Posmā no dīķiem līdz Bārtas ielai uz zemesgabala dienvidu pusi paredzēts atjaunot esošā celiņa segumu.