Projekta “Zasulauka manufaktūras parks” īstenošanas vietā tiekas iesaistītās puses

Bilde

 

21.martā Mājokļu un vides departaments tikās ar projektā “Zasulauka manufaktūras parks” iesaistītajam pusēm. Tikšanās notika projekta īstenošanas vietā, un tajā piedalījās būvnieki, autoruzraudzības un būvuzraudzības pārstāvji, kā arī Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra projektu koordinatore Aija Lilienfelde.

Tikšanās reizē tika apspriesti Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbi un to sākums. Tika pārrunāti arī citi darbi, kas vēl jāveic pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvuzņēmēja pārstāvji plāno darbus objektā sākt pēc visu formalitāšu nokārtošanas Būvniecības informācijas sistēmā.

Kā ziņots iepriekš, realizējot projektu, plānots nodrošināt aktīvas atpūtas iespējas, izvietojot āra trenažierus un atjaunojot sporta laukumu. Tiks labiekārtots Zasulauka manufaktūras parkā jau esošais sporta laukums, ieklājot blietētu virsmas segumu, lai nodrošinātu ūdens uzsūkšanos, kā arī laukuma iespējamu izmantošanu citiem sporta veidiem. Tiks uzstādīti divi basketbola grozi, bet līdzās – āra trenažieri. Basketbola laukuma dimensijas paredzētas 19 x 37 m, atbilstoši esošā laukuma izmēram. Projekta uzdevums ir veidot parku tā, lai tas būtu pievilcīgs un pieejams iedzīvotājiem.