Projekta realizācija Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā ir deleģēta SIA “Rīgas meži”

Bilde


Pēc diviem iepirkumiem par dokumentu izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību, kuri ir noslēgušies bez rezultāta, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izsludināja iepirkumu trešo reizi, kurš arī ir noslēdzies bez rezultāta, sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens piedāvājums.
Ņemot vērā, ka Biķernieku mežs ir nodots apsaimniekošanā SIA “Rīgas meži” (turpmāk – Sabiedrība) un Sabiedrībai ir ainavu arhitekts, kas varētu veikt Projekta skices izstrādi, tādējādi samazinot projektēšanas izmaksas, kā arī Sabiedrībai ir sava saražoto zāģmateriālu produkcija, ko varētu izmantot dažādu labiekārtojuma elementu izgatavošanā, Mājokļu un vides departaments deleģēja Sabiedrību realizēt Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”. Iepriekš ziņots, ka projekta īstenošanas ietvaros plānots izveidot dabīgu materiālu elementus, iekļaujošu koka kāpelēšanas joslu/taku bērniem, nelielu bērnu rotaļu laukumu, izvietot solus sēdēšanai un āra sporta trenažierus, kā arī pielāgot nelielu laukumu velotriāla entuziastiem. Biķernieku mežā plānots izvietot orientēšanas poligonu ar aptuveni divdesmit pastāvīgo orientēšanās kontrolpunktiem. Tiks ierīkots neliels amfiteātris pasākumu rīkošanai, bērnu un pieaugušo aktivitātēm.