Partneri vienojas par turpmāko Biķernieku aktīvās atpūtas takas projekta gaitu

Bilde

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, SIA “Rīgas Meži”, Apkaimju iedzīvotāju centra, Teikas apkaimes biedrības un Teikas iedzīvotāju biedrības pārstāvji 29. novembrī tikās uz sarunu tiešsaistē, lai vienotos par tālāko projekta “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” gaitu.
Līdz šim abām iesaistītajām biedrībām bija atšķirīgi viedokļi par takas elementu atrašanās vietām. Tikšanās laikā dalībnieki vienojās, ka labiekārtojuma elementi tiks izvietoti nedaudz citās vietās, nekā bija paredzēts sākotnējā projekta iecerē. 

Uzņēmumam SIA “Rīgas Meži”, kas īsteno projektu par Biķernieku aktīvās atpūtas takas elementu izvietošanu, nepieciešams izstrādāt un saskaņot topogrāfisko plānu meža teritorijai, kurā taka atradīsies. Daļu no būvniecībai paredzētā finansējuma vajadzēs novirzīt plāna izstrādei. Tas nozīmē, ka biedrībām savā starpā jāvienojas, kuri no iecerē iekļautajiem takas elementiem ir izgatavojami un uzstādāmi prioritāri. 

Biedrībām lūgts līdz 30.decembrim sagatavot informatīvu vēstuli Rīgas pilsētas izpilddirektoram par grozījumiem iepriekš iesniegtajā projektā, lai saskaņotu izvēlētos labiekārtojuma elementus un to atrašanās vietas. Vēstuli parakstīs abas projekta īstenošanā iesaistītās biedrības. 

Projekta rezultātā Biķernieku mežā plānots izveidot aktīvās atpūtas taku ar dabīgu materiālu elementiem, iekļaujošu koka kāpelēšanas joslu/taku bērniem, nelielu bērnu rotaļu laukumu, izvietot solus sēdēšanai un āra sporta trenažierus, kā arī pielāgot nelielu laukumu velotriāla entuziastiem. Biķernieku mežā plānots izvietot orientēšanas poligonu ar aptuveni divdesmit pastāvīgiem orientēšanās kontrolpunktiem. Iecerēts izveidot arī nelielu amfiteātri pasākumu rīkošanai, bērnu un pieaugušo aktivitātēm.