Pagarināts līgums ar projektu izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības darbu veicēju

Bilde

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir parakstījusi vienošanos ar SIA “FIXMAN”  par projektu izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš pagarināts  līdz šī gada 18. septembrim, bet būvniecības darbu  termiņš pagarināts līdz 23.oktobrim. Termiņu pagarinājums saistīts ar iekārtu ražošanas kavējumiem.

Kā ziņots iepriekš, 15. maijā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA “Fixman” par projektu “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” un  "Sporta parks "Vāverīte”” projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbu veikšanu. Noslēgtā līguma termiņš abiem projektiem bija noteikts 14 nedēļas. Abi projekti tiek īstenoti viena līguma ietvaros.

Projekta “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā” mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem, pusaudži, sportisti, pieaugušie un apkaimju seniori. Atsaucoties iedzīvotāju pieprasījumam, takās plānots izveidot dabīgu materiālu elementus, iekļaujošu koka kāpelēšanas joslu/taku bērniem, nelielu bērnu rotaļu laukumu, izvietot solus sēdēšanai un āra sporta trenažierus.