Notiek projektēšanas darbi projektam “Bērnu rotaļu laukums Ziepniekkalna kāpās”

Bilde

 

Īstenojot projektu “Bērnu rotaļu laukums Ziepniekkalna kāpās”, iestādēm, kuru darbības specifika skar projekta teritoriju, ir pieprasīti tehniskie noteikumi. Projektam ir izveidota gala skice, kas saskaņota gan ar arhitektu, gan ar projekta iesniedzēju.

Projekta īstenošanas teritoriju ir apsekojis arī arborists, kurš konstatēja, ka objektā atrodas daži bīstami koki. Ņemot vērā minēto, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir pieprasījusī atļauju šo koku nociršanai. 

Šobrīd turpinās aktīvi projektēšanas darbi.

Kā ziņots iepriekš, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 28.augustā noslēdza līgumu ar SIA “FIXMAN” par projekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības darbu veikšanu.