Noslēgusies tirgus izpēte projektam “Zvirgzdu salas mantojums: Mazā Krasta atdzimšana”

Bilde

 

Lai nodrošinātu dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu,  noslēgusies tirgus izpēte projektam “Zvirgzdu salas mantojums: Mazā Krasta atdzimšana”.

Tirgus izpētes rezultātā saņemts viens cenu piedāvājums un tas atbilst izvirzītajiem kritērijiem. Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir informējusi uzņēmēju par līguma slēgšanu un šobrīd gatavo dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības līgumu.

Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot Mazās Krasta ielas sākumu un pārveidot to par labiekārtotu publisko telpu. Tiks veikta ietves asfalta seguma un bortakmens atjaunošana, kokaugu un zemsedzes augu stādīšana, kā arī esošo zaļās zonas apstādījumu sakopšana.