Noslēgusies Rīgas apkaimju attīstības veicināšanas konkursam iesniegto projektu vērtēšana

bilde

 

Ceturtdien, 12. novembrī, konkursa vērtēšanas komisija vērtēšanas trešās kārtas sēdē lēma nodot iedzīvotajiem balsošanai vēl 11 projektus, līdz ar to iedzīvotājiem balošanai nododamo projektu kopskaits ir 15 projekti.

Plānots, ka iedzīvotāju balsošana par projektiem norisināsies no š. g. 27. novembra līdz 27. decembrim. Iedzīvotāji par projektiem varēs balsot tīmekļa vietnē www.balso.riga.lv vai klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un tā teritoriālajās atrašanās vietās, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņa numuru 80 000 800.

Jau vēstīts, ka 29. maijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana. Konkursam no 22 nevalstiskajām organizācijām kopā ir iesniegti 26 projektu pieteikumi.

Vērtēšanas pirmajā kārtā tika noraidīti trīs projekti, jo to iesniedzēji nepārstāv Rīgas apkaimju intereses, savukārt vēl divi projekti noraidīti, jo tika iesniegti pēc termiņa.

Vērtēšanas otrajā kārtā divi projekti tika noraidīti, jo to pieteikumā norādītais finansējums pārsniedza noteikto, savukārt vēl divi projekti tika noraidīti, jo to pieteikumos norādītie projektu īstenošanai nepieciešamie zemes gabali nepieder pašvaldībai.

Vērtēšanas trešajā kārtā konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja četrus projektus, savukārt divi projekti tika noraidīti. Par vienu projektu komisija lēma lūgt Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi sniegt papildu informāciju par projekta īstenošanas iespējamību, savukārt par 11 projektiem - precizēt projektu īstenošanas izmaksu aprēķinus.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiek virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Konkursa vērtēšanas komisiju vada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieks Edijs Pelšs, kā arī komisijā sastāvā ir sešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Komisijas sastāvā ir iekļauts biedrības “Rīgas Apkaimju alianse” valdes priekšsēdētājs Māris Jansons un šīs biedrības valdes loceklis Igors Roms, biedrības “Brasa” valdes locekle Māra Melnbārde, biedrības “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” valdes loceklis Liberijs Počs, Inese Roze – Āgenskalna apkaimes biedrības valdes locekle un Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes locekle Alija Turlaja.

Konkursā iesniegtos projektus vērtē arī atbildīgie darbinieki no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Pilsētas attīstības departamenta, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Satiksmes departamenta, būvvaldes, Rīgas domes centrālās administrācijas, Austrumu izpilddirekcijas un Pārdaugavas izpilddirekcijas.

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta: www.balso.riga.lv vai https://www.riga.lv/lv/konkursi.