Noslēgusies projektu pieteikumu iesniegšana Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta konkursam

Bilde

 

Šogad konkursa norises laikā no 17.marta līdz 31. maijam kopumā tika saņemti 36 projekta pieteikumi.

22 projekti konkursam iesniegti izmantojot portālu www.riga.lv, bet 14 projekti  iesniegti, nosūtot tos uz e-pastu konkurss.apkaimes@riga.lv.

Atgādinām, ka vēl 2020. gadā projektu pieteikumus varēja iesniegt tikai juridiskas personas, bet jau no pagājušā gada šāda iespēja ir ikvienam rīdziniekam  no 16 gadu vecuma. 

Šoreiz no 36 pieteikumiem, 22 pieteikumus iesniedza nevalstiskās  organizācijas, bet 14 – fiziskās personas.

Saņemtie projektu pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikumam, tika nodoti konkursa vērtēšanas komisijai, kura tos vērtēs divās kārtās.

Pirmā konkursa kārta jau ir notikusi un Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas sēdē jau tika izskatīti iesniegtie projekti. No 36 projektu pieteikumiem, 35 tika virzīti kompetentajām institūcijām atzinumu sniegšanai.

Pēc konkursa komisijas un atbildīgo institūciju izvērtēšanas atbalstītie projekti tiks nodoti iedzīvotājiem balsošanai konkursa interneta vietnē www.balso.riga.lv.

Pagājušajā gadā konkursā tika saņemts 41 projektu pieteikumus. Finansējumu saņēma 12 projekti, kas balsošanas laikā saņēma visvairāk iedzīvotāju balsu.

Līdzdalīgās budžetēšanas konkursa mērķis ir ļaut iedzīvotājiem pašiem lemt par pilsētas budžeta daļas izlietojumu un uzlabot dzīves vietu savu māju tuvumā. Tādā veidā pašvaldībai gūstot atgriezenisko saiti par iedzīvotājiem nepieciešamiem pilsētvides  uzlabojumiem.