Noslēgts līgums topogrāfiskā plāna izstrādei projektam “Vec-Anniņmuižas atdzimšana”

bilde

 

Projekta "Vec-Anniņmuižas atdzimšana" dokumentācijas izstrādei Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ar SIA “A KOMANDA” 08.04.2021. ir noslēgusi līgumu par topogrāfiskā plāna sagatavošanu (uzmērīšana, saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem, reģistrēšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā) objektam Vec-Anniņmuižas parks par kopējo summu 580,80 EUR (ar PVN).

Jau iepriekš informēts, ka projekta īstenošanas ietvaros zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 01000930027 paredzēts izveidot atdalītu atpūtnieku zonu un suņu pastaigu zonu, norobežojot to ar žogu un iekārtojot atkritumu tvertnes, uzstādīt informatīvo stendu pie Vec-Anniņmuižas pamatu vietas – sabiedrības izglītošanai, apkaimes piederības sajūtas un identitātes veicināšanai un kultūrvēsturiskajai izpratnei. Tiks izveidota aptuveni 1 km gara veselības veicināšanas un dižkoku izziņas taka, sakopti ainaviskie koki un attīrīti no atkritumiem un krūmiem 8 valsts nozīmes un 10 vietējas nozīmes dižkoki.