Noslēgts līgums par projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību

Bilde

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (MVD) 9. novembrī izsludinātais iepirkums par dokumentācijas izstrādi projektam “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” un tā autoruzraudzību 22. novembrī beidzās bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. 

Iepirkums tika atkārtoti izsludināts 23. novembrī un tika saņemti divi pretendentu piedāvājumi. MVD iepirkuma rezultātā 2022. gada 3. janvārī ir noslēdzis līgumu ar SIA "BM-projekts". Līguma termiņš ir 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Projektētājiem pirmais uzdevums būs komunikācija ar projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” iesniedzējiem – Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrību “Riga Annenhof”.

Pēc projekta īstenošanas Anniņmuižā tiks izveidota publiski pieejama un sakopta vieta, ar rekreācijas vietu dažāda vecuma grupām. Paredzēts izveidot atdalītu atpūtnieku zonu un suņu pastaigu zonu, norobežojot to ar žogu un iekārtojot atkritumu tvertnes, uzstādīt informatīvo stendu pie Vec-Anniņmuižas pamatu vietas – sabiedrības izglītošanai.