Noslēgts līgums par projekta “Bieriņu apkaimes revitalizācija - mūsu Jaunā Rīga” dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību

Bilde

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 7. martā ir noslēdzis līgumu ar SIA "Livland Group" par projekta “Bieriņu apkaimes revitalizācija - mūsu Jaunā Rīga” dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. Līgums ir spēkā līdz 3. augustam. Līguma summa ir 5929.00 EUR ar PVN.

Projekta mērķi ir revitalizēt centrālo laukumu atbilstoši Rīgas pašvaldības sagatavotajam Mārupītes meža parka projektam, izveidojot zāliena un asfalta segumu, atjaunot apgaismojumu skulptūrā „Jaunā Rīga”, popularizēt projekta idejas un veidot sabiedrības izpratni par dabas aizsardzību un mākslas vērtību saglabāšanu. Projekta mērķauditorija ir visu vecumu Bieriņu iedzīvotāji un rīdzinieki, Bieriņu viesi. Realizējot projekta ideju, tiks veicināta iedzīvotāju sadarbība un radošums, teritorija kļūs pieejamāka ģimenēm ar bērniem, kur tiem aktīvi pavadīt laiku kāpelējot pa skulptūrām un spēlējoties; jauniešiem, kur pulcēties, satikties un sportot; pieaugušajiem, kur atpūsties, piedalīties pasākumos, baudīt dabu un skulptūras.