Noslēgts līgums par aktivitāšu trases laukuma izbūvi

Bilde

 

Aprīļa beigās projekta īstenošanas vietā  tikās projektā iesaistītās puses: projekta iesniedzēji – biedrības “Brasa” pārstāvji, Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes pārstāvji un būvniecības uzņēmuma “GoPlay” pārstāvji. Tikšanās mērķis bija saskaņot viedokļus  atbilstoši  SIA “GoPlay” iesniegtajam finanšu piedāvājumam un izvērtēt laukumā izvietojamos elementus, kā arī vienoties par laukuma segumu un norobežojumu ap laukumu. Izskatīti arī citi aktuālie jautājumi saistībā ar elementu izvietošanu teritorijā. Tikšanās laikā panākta vienošanās par priekšlikuma izstrādi, kas tālāk tiks saskaņota ar projekta iesniedzēju – biedrību “Brasa”.

3. maijā Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “GoPlay” par bērnu un pusaudžu aktivitāšu trases laukuma izbūvi.

Patlaban Teritorijas labiekārtošanas pārvalde izstrādā aktivitāšu trases laukuma skici, kura jāsaskaņo ar projekta iesniedzēju.

Kā iepriekš ziņots, ar šo projektu tiks piedāvātas aktivitātes bērniem vecuma grupā no 7 līdz 14 gadiem. Tiks izveidots aktivitāšu trases laukums, kas būs atbilstošs viņu interesēm un rotaļāšanās vēlmēm. Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem vairāk iespēju doties ārā un aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā, iepazīties un pavadīt laiku ar saviem vienaudžiem.